Duszpasterski kurs przedmałżeński

Data

08.01.2016 r.

kursDuszpasterski Kurs Przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się w lutym. Rozpoczęcie w kościele parafialnym przy ul. Gumniskiej 24, w niedzielę 7 lutego 2016 r. Mszą św. o godz. 17:30. Kurs trwał będzie dwa tygodnie. Zakończenie w ostatnią niedzielę lutego. Program jest następujący:

Niedziela 7.02.2016 godz. 17.30 ( Msza św.; rozpoczęcie kursu)
Powołanie do małżeństwa (Drogi życia, wybór, decyzja, odpowiedzialność, konsekwencje)

Wtorek 09.02.2016 godz. 17.30
Przed ślubem warto siebie poznać.
Prawdziwa miłość czeka (Czystość przedmałżeńska)

Czwartek 11.02.2016 godz. 17.30
Odpowiedzialne rodzicielstwo (Organizm ludzki w służbie życia)
Rodzina w parafii

Niedziela 14.02.2016 godz.17.30
Małżeństwo według zamysłu Bożego (Małżeństwo jako sakrament)

Wtorek 16.02.2016 godz. 17.30
Treść przysięgi małżeńskiej ("Ślubuję ci miłóść, wierność i uczciwość aż do śmierci")
Czwartek 18.02.2016 godz. 17.30
Czy każdy może ważnie zawrzeć sakrament małżeństwa (Czynności duszpastersko - prawne poprzedzające zawarcie sakramentu małżeństwa)

Niedziela 21.02.2016 godz. 17.30 Msza św. ; zakończenie kursu)
Sztuka harmonijnego życia w małżeństwie i rodzinie (Konflikty - jak je rozwiązywać)
Komunikacja w małżeństwie

  • Warto wiedzieć!
    Zgodnie z Kanonem 1055 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
  • Zgodnie z Kanonem 1063 Kodeksu Prawa Kanonicznego duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił.
  • Pomoc winna być udzielana przede wszystkim poprzez przepowiadanie, katechezę odpowiednio przystosowaną dla małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków społecznego przekazu, dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich rodziców. Pomoc ta winna być także udzielana przez osobiste przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków.
  • Zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 1 maja 2003 r. katechezy przedmałżeńskie powinny obejmować następujące tematy: teologia małżeństwa, etyka życia małżeńskiego i liturgia sakramentu małżeństwa.
  • Zgodnie z Dyrektorium w ramach spotkań w Poradni Życia Rodzinnego należy przekazać nupturientom zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności. Nie wystarczy sama informacja o tych metodach, trzeba się ich nauczyć.