Sakrament bierzmowania

Data

28.10.2017 r.

Informacje o spotkaniach formacyjnych dla bierzmowanych (aktualizacja 15 III 2020r.)

Kandydaci do bierzmowania z klas VII:

  • spotkania zawieszone do odwołania ze względu na epidemię 

 

 Najważniejsze informacje dla kandydatów do bierzmowania i rodziców

Młodzież uczęszczająca do różnych szkół gimnazjalnych na terenie Tarnowa (i nie tylko), ma bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania i przystępuje do niego w swojej parafii (katecheza odbywa się w szkole, a sakramenty święte są udzielane w swojej parafii).

Instrukcja o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do sakramentu bierzmowania w Diecezji Tarnowskiej mówi, iż kandydaci do sakramentu bierzmowania (klasy VII - VIII szkoły podstawowej) są zobowiązani do:

  • uczestnictwa we Mszy świętej w każdą niedzielę i święto,
  • regularnego przystępowania do sakramentu pokuty (minimum w każdy I piątek miesiąca),
  • starania się o jak najlepszą ocenę z religii i opanowania obowiązującego materiału z katechizmu,
  • udziału we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie,
  • uczestnictwa w rekolekcjach parafialnych,
  • w miarę możliwości uczestniczenia w nabożeństwach: różańcowych, roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych, zachowania prawdziwie chrześcijańskiego.

Spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywają się według programu "Młodzi na progu":

- dla klasy VII szkoły podstawowej – w każdy pierwszy piątek miesiąca
- dla klasy VIII szkoły podstawowej – w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz wyznaczone w miesiącu jedno lub dwa spotkania w grupach

Zachęcamy także rodziców kandydatów do udziału w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Patron do bierzmowania –  to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną), którą kandydat pragnie w swym życiu naśladować.

"Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia
z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór
u katechety szkolnego." http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?p=1679

Świadek bierzmowania – osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej ojciec chrzestny, albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem.

Dodatkowe informacje na stronie: 

http://mlodzinaprogu.pl

http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?p=1679

http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?page_id=1951