Sakrament bierzmowania

Data

28.10.2017 r.

Informacje o spotkaniach formacyjnych dla bierzmowanych (aktualizacja 5 XI 2021r.)

Kandydaci do bierzmowania z klas VIII:

 1. Zapraszamy na Msze św. w niedzielę 7 listopada o godz. 9.00 w czasie której będziemy modlić się w intencji kandydatów do bierzmowania i ich rodziny. 
 2. Zadanie domowe: przeczytać wspólnie w rodzinie przypowieśc "O synu marnotrawnym" (Łk 15, 11-32).
 3. Spotkania w grupach w listopadzie:
  1. GRUPA - animatorzy: Dominika i Bartłomiej - 17 listopada (środa) o godz. 17.30. Uczestnicy:
   1. Broniek S
   2. Jargas M
   3. Ławruk V
   4. Szafraniec O
   5. Tokarz R
   6. Leśniak J
   7. Owca N
   8. Kozioł Ł
  2. GRUPA - animatorzy: Tomasz i Maciej - 18 listopada (czwartek) o godz. 17.30. Uczestnicy:
   1. Korczyński T
   2. Kuraś H
   3. Lizak W
   4. Michalik J
   5. Patla J
   6. Skawiński B
   7. Gadecka M
   8. Iwaniec K
   9. Jachym J
   10. Marcinek D
   11. Wrześniowska N
  3. GRUPA - animatorzy: Aleksandra i Magdalena - 27 listopada (sobota) o godz. 17.30. Uczestnicy:
   1. Kępa K
   2. Kwater Z
   3. Makulińska J
   4. Plebanek J
   5. Błanek M
   6. Prus P
   7. Piś M
   8. Derus K
  4. GRUPA - animatorzy: Marek i Gabriela - 26 listopada (piątek) o godz. 17.30. Uczestnicy:
   1. Kiciński B
   2. Kudła K
   3. Łabno M
   4. Pasek W
   5. Peszek O
   6. Świder B
   7. Chochorowska E
 4. Spotkanie w pierwszy piątek grudnia (3 XII 2021 r.) o godz. 17.30 Msza św., a po niej spotkanie formacyjne. Od godz. 17:00 możliwość przystapienia do sakramentu pokuty.
 5. 20 listopada zapraszamy do par. MB Fatimskiej w Tarnowie na spotkanie młodych "SYNAJ"o godz. 19.00. Więcej szczegółowych informacji o spotkaniu pojawi się w następnym tygodniu.

Kandydaci do bierzmowania z klas VII:

 1. Spotkanie formacyjne w pierwszy piątek grudnia (3 XII 2021 r.) o godz. 17.30 Msza św., a po niej spotkanie formacyjne. Od godz. 17:00 możliwość przystapienia do sakramentu spowiedzi św.

 

*Dla kandydatów z kl VIII - Deklaracja rodziców i dziecka o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę ……………………………….. i bierzemy odpowiedzialność za jego / jej systematyczne przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Zapoznaliśmy się z wymaganiami stawianymi naszym dzieciom. 

Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania. 

Podpis rodziców i data………………..………………………………………

 

Ja ………………………………….. jako kandydat pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i zobowiązuje się do wypełniania następujących warunków:

- w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Św. (potwierdzane wpisem w dzienniczku)

- co miesiąc regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty (potwierdzane wpisem w dzienniczku)

- sumiennie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu (potwierdzone oceną z religii)

- systematycznie brać udział w wyznaczonych spotkaniach w kościele (pierwsze piątki, spotkania formacyjne)

- uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych, roratach, rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i nabożeństwach majowych (potwierdzane wpisem w dzienniczku)

Podpis kandydata: …………………………………..         Data ………………………... 

 

 

Dane kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………

Parafia zamieszkania: ………………………………………………………….

Szkoła: …………………………………………………………………………...   

Klasa: …….

E-mail do spotkań on-line: ……………………………………………………

Nr kontaktowy do rodziców: ………………………………………………....

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………....

Data i parafia chrztu: …………………………………………………………..

Wypełnioną deklarację należy przesłać w formie elektronicznej (email lub zrobić zdjęcie i przesłać MMS-em) do 11 września 2021r. 

Nr do Ks. Radosława Olejarza: 608 265 278

Email: radekolejarzks@gmail.com

 

Najważniejsze informacje dla kandydatów do bierzmowania i rodziców

Młodzież uczęszczająca do różnych szkół gimnazjalnych na terenie Tarnowa (i nie tylko), ma bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania i przystępuje do niego w swojej parafii (katecheza odbywa się w szkole, a sakramenty święte są udzielane w swojej parafii).

Instrukcja o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do sakramentu bierzmowania w Diecezji Tarnowskiej mówi, iż kandydaci do sakramentu bierzmowania (klasy VII - VIII szkoły podstawowej) są zobowiązani do:

 • uczestnictwa we Mszy świętej w każdą niedzielę i święto,
 • regularnego przystępowania do sakramentu pokuty (minimum w każdy I piątek miesiąca),
 • starania się o jak najlepszą ocenę z religii i opanowania obowiązującego materiału z katechizmu,
 • udziału we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie,
 • uczestnictwa w rekolekcjach parafialnych,
 • w miarę możliwości uczestniczenia w nabożeństwach: różańcowych, roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych, zachowania prawdziwie chrześcijańskiego.

Spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywają się według programu "Młodzi na progu":

- dla klasy VII szkoły podstawowej – w każdy pierwszy piątek miesiąca
- dla klasy VIII szkoły podstawowej – w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz wyznaczone w miesiącu jedno lub dwa spotkania w grupach

Zachęcamy także rodziców kandydatów do udziału w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Patron do bierzmowania –  to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną), którą kandydat pragnie w swym życiu naśladować.

"Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia
z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór
u katechety szkolnego." http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?p=1679

Świadek bierzmowania – osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej ojciec chrzestny, albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem.

Dodatkowe informacje na stronie: 

http://mlodzinaprogu.pl

http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?p=1679

http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?page_id=1951