Godzina Łaski dla świata

Data

03.04.2016 r.

jutW Święto Miłosierdzia Bożego czyli w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zapraszamy na godz. 15:00 do kościoła parafialnego na wyjątkowe nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia. Stańmy w tym czasie w wyjątkowych promieniach Bożej Łaski i czerpmy obficie naczyniem ufności. Pamiętajmy, że Pan Jezus powiedział do św. siostry Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
Życząc obfitości łaski zapraszamy do trwania na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia dla całego świata.