Informacje dla kandydatów do bierzmowania

Data

07.09.2018 r.

Kandydaci do bierzmowania (rocznik 2017/2018): spotkanie w pierwszy piątek września (rozpoczynamy o 17:30 Mszą świętą). Triduum przed przyjęciem sakramentu bierzmowania 26, 27 i 28 września o 17.30.

Uczniowie III gimnazjum oraz VIII szkoły podstawowej: spotkanie w pierwszy piątek września (rozpoczynamy o 17:30 Mszą świętą). Spotkanie formacyjne w grupach 20 września o 18.15

Uczniowie klas VII szkoły podstawowej: spotkanie w pierwszy piątek września (rozpoczynamy o 17:30 Mszą świętą).

Uczniowie klas VI szkoły podstawowej: spotkanie w pierwszy piątek września (rozpoczynamy o 17:30 Mszą świętą).

Najważniejsze informacje dla kandydatów do bierzmowania i rodziców

Młodzież uczęszczająca do różnych szkół gimnazjalnych na terenie Tarnowa (i nie tylko), ma bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania i przystępuje do niego w swojej parafii (katecheza odbywa się w szkole a sakramenty święte są udzielane w swojej parafii).

Instrukcja o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do sakramentu bierzmowania w Diecezji Tarnowskiej mówi, iż kandydaci do sakramentu bierzmowania (klasy III gimnazjum oraz klasy VI - VII - VIII szkoły podstawowej) są zobowiązani do:

  • uczestnictwa we Mszy świętej w każdą niedzielę i święto,
  • regularnego przystępowania do sakramentu pokuty (minimum w każdy I piątek miesiąca),
  • starania się o jak najlepszą ocenę z religii i opanowania obowiązującego materiału z katechizmu,
  • udziału we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie,
  • uczestnictwa w rekolekcjach parafialnych,
  • w miarę możliwości uczestniczenia w nabożeństwach: różańcowych, roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych, zachowania prawdziwie chrześcijańskiego.

Spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywają się według programu "Młodzi na progu":

dla klasy VI szkoły podstawowej – w każdy pierwszy piątek miesiąca
dla klasy VII szkoły podstawowej – w każdy pierwszy piątek miesiąca
dla klasy VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum – w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz wyznaczone w miesiącu dwa spotkania w grupach

Zachęcamy także rodziców kandydatów do udziału w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Patron do bierzmowania – powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną), którą kandydat pragnie w swym życiu naśladować.

Świadek bierzmowania – osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej ojciec chrzestny, albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem. Nie mogą być nimi jednak rodzice (wymóg Prawa Kanonicznego).

Dodatkowe informacje na stronie: 

http://www.mbsz.diecezja.tarnow.pl/strona/sakrament-bierzmowania,42

http://mlodzinaprogu.pl

http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?p=1679