Nominacja ks. Stanisława Tokarskiego

Data

29.12.2015 r.

tokarskiNominacją księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża, ks. Stanisław Tokarski z dniem 4 stycznia 2016 roku podejmie posługę Delegata Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do spraw pozyskiwania funduszy materialnych. Gratulujemy wyróżnienia i życzymy światła Ducha Świętego oraz szczególnej opieki Matki Bożej Szkaplerznej, w której Sanktuarium ksiądz Stanisław służy nam pomocą duszpasterską i sprawuje opiekę nad Oddziałem Caritas.
Ks. STANISŁAW TOKARSKI – ur. 17 kwietnia 1974 roku w Brzesku, jako syn Mariana i Rozalii z domu Zięć. Absolwent Technikum, studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchowym w Tarnowie, kapłan diecezji tarnowskiej od 2001 roku. Po święceniach kapłańskich posługiwał duszpastersko na zastępstwie w parafii Złota i Tarnopol (Ukraina). Od 27 sierpnia 2001 roku podjął obowiązki wikariusza i katechety w parafii Niedomice. W roku 2002 objął stanowisko wychowawcy młodzieży w Zespole Szkół w Niedomicach. W 2004 roku podjął obowiązki wikariusza w parafii św. Jakuba w Brzesku. Równocześnie podjął obowiązki katechety w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Prefekta Szkoły Katolickiej w Brzesku. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe z archiwistyki kościelnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Prefekt ZSP nr 2 w Brzesku (2006-2009), Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie (2009-2015), Członek Diecezjalnej Komisji Kanonizacyjnej. Od lutego 2015 roku pełni posługę pomocy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. W 2006 roku otrzymał nagrodę „Ambasadora” Gminy Iwkowa za działalność na rzecz promocji Gminy a w roku 2013 nagrodę Burmistrza Miasta Żabna za działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor publikacji: Dzieje parafii Wojakowa 1335-1772, Znani i Nieznani z parafii Wojakowa - Słownik Biograficzny T. I, Dzieje parafii Wojakowa 1772 - 1939, I i II wojna światowa na terenie Gminy Iwkowa, Oświata i szkolnictwo na terenie Gminy Iwkowa w latach 1513 - 2008, Szkolnictwo w Niedomicach w latach 1912 - 2012, współautor publikacji: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie - Historia i Zasób. Interesuje się historią regionalną, archiwistyką i genealogią.