Ogłoszenia parafialne 21 listopada 2021 r.

Data

21.11.2021 r.

  1. Apel Biskupa o modlitwę w intencji pokoju i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie: Drodzy Diecezjanie! Z niepokojem i wielkim zatroskaniem przyjmujemy docierające do nas informacje o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Powaga zaistniałej sytuacji sprawia, iż nie możemy pozostać biernymi obserwatorami pokładającymi całą ufność jedynie w ludzkiej i militarnej sile. Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju, ładu społecznego w naszej Ojczyźnie oraz zaradzenia powstałemu kryzysowi. Żaden naród i żadna grupa społeczna nie jest w stanie jedynie o własnych siłach osiągnąć pokoju, wspólnego dobra i bezpieczeństwa. Dlatego też z wdzięcznością przyjmujemy rozpoczynającą się dziś inicjatywę Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pod hasłem: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!” – są to słowa nawiązujące do II Pielgrzymi św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Wspomniana inicjatywa rozpoczyna sztafetę modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i pokojowego rozwiązania zaistniałego kryzysu, a także w intencji ładu społecznego i ustania pandemii. Sztafeta obejmie 200 parafii, w których działają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i potrwa nieprzerwanie do 8 czerwca 2022roku. Do włączenia się w modlitwę w tych intencjach zapraszam też wszystkich diecezjan i wspólnoty parafialne. Chciejmy zaangażować się w ten duchowy program, na który składa się celebracja Eucharystii, rozważania oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II, adoracja oraz modlitwy w intencji Ojczyzny zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli – przemożnego Patrona Polski. W wyznaczonym dla danej parafii dniu w harmonogramie sztafety modlitewnej, Akcja Katolicka zaprasza do włączenia się w tę inicjatywę całą wspólnotę parafialną, a zwłaszcza Róże Różańcowe, stowarzyszenia i wspólnoty działające w danej parafii, a także instytucje oświatowe i samorządy lokalne. Niech każdy poczuje się zobowiązany do modlitwy w podanych intencjach, gdyż Ojczyzna to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność. Z historii wiemy, jak wielką rolę w dziejach Polski odegrała właśnie moc wiary i zanoszonej do Boga modlitwy. Niech modlitewne błaganie o pokój, poszanowanie ludzkiej godności oraz praw, gromadzi nas licznie w parafialnych wieczernikach. Drodzy Diecezjanie! Gorąco proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych o modlitwę w intencji Polski, w intencji ofiar zaistniałego konfliktu oraz o jego rychłe pokojowe rozwiązanie. Z pasterskim błogosławieństwem.

† Andrzej JEŻ BISKUP TARNOWSKI

  1. W nawiązaniu do Apelu Biskupa Ordynariusza informujemy, że nasza parafia do sztafety modlitwy za Ojczyznę została zapisana już w tym tygodniu. Dlatego serdecznie zapraszamy wraz z członkami AK na uroczystą Mszę św. i adorację w intencji Ojczyzny, którą sprawować będziemy w kościele parafialnym w środę o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dzieci i młodzież, członków wspólnot działających w naszej parafii oraz wszystkie rodziny, których dobro Ojczyzny leży na sercu.
  2. W sobotę na godz. 18.30 jak co tydzień zapraszamy do sanktuarium na nabożeństwo szkaplerzne połączone z Mszą św.
  3. A w przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy rok liturgiczny oraz Adwent.
  4. Spotkania w tym tygodniu: - Grupa biblijna w poniedziałek o godz. 17.30, AK środa 17.30 - młodzież piątek o godz. 17,30
  5. Dziękujemy za ofiary składane w ostatnim czasie oraz ofiary do puszek na pomoc parafiom, które przy granicy Polski pomagają potrzebującym. Bóg zapłać. Wszystkich darczyńców będziemy polecać w modlitwie podczas sobotniej nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej przed Jej łaskami słynącym obrazem.
  6. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty odeszli do wieczności śp. Irena Partyka, Andrzej Klich. Polećmy ich dusze dobremu Bogu. Dobry Jezu ...
  7. Naszą Ojczyznę, wszystkich ludzi w potrzebie, rodziny naszej parafii powierzmy w akcie oddania Jezusowi Chrystusowi Królowi