Program kolędy 2019 - 2020

Data

26.12.2019 r.

Sobota, 28 grudnia od godziny 10:30
ul. Wodna i Łazienna - 1 ksiądz

ul. NMP Nadbrzeżna Dolna i Szewska – 1 ksiądz

ul., ul. Sądowa, Konarskiego, Tuchowska i Małeckiego– 1 ksiądz

 

Niedziela, 29 grudnia od godziny 14:00
ul. Dąbrowskiego – 1 ksiądz  

ul. Gumniska (domy prywatne) – 1 ksiądz

ul. Nadbrzeżna Górna, Boczna, Wesoła i ul. Mostowa, – 1 ksiądz

 

Poniedziałek, 30 grudnia od godziny 16:00
ul. Piastowska (domy prywatne) – 1 ksiądz

ul. Piastowska bl. 2 w całości – 2 księży

 

Czwartek, 2 stycznia od godziny 16:00
ul. Piastowska bl. 4 w całości – 3 księży

 

Sobota, 4 stycznia od godziny 10:30
ul. Urwana 6A w całości - 3 księży

 

Niedziela, 5 stycznia od godziny 14:00

ul. Urwana (domy prywatne) – 2 księży

 

Poniedziałek, 6 stycznia od godziny 14:00

ul. Stanisza – 1 ksiądz 

ul. Wspólna i Drzymały – 1 ksiądz

ul. Piotrowskiego - 1 ksiądz

 

Wtorek, 7 stycznia od godziny 16:00
ul. Gumniska bl. 19 – 2 księży 

ul. Jagiellońska - 1 ksiądz

 

Środa, 8 stycznia od godziny 16:00
ul. Gumniska bl. 21 – 2 księży

ul. Kaflarska - 1 ksiądz

Czwartek, 9 stycznia od godziny 16:00
ul. Łanowa i Łyczków - 1 ksiądz

ul.Torowa – 1 ksiądz

ul. Przedszkolaków – 1 ksiądz

 

Piątek, 10 stycznia od godziny 16:00
ul. Murarska – 1 ksiądz

ul. Zbożowa i Potoczka  – 1 ksiądz  

ul. Gęsia, Kacza – 1 ksiądz

Sobota, 11 stycznia od godziny 10:30    
ul. Braci Saków i Zimowa – 3 księży

 

Niedziela, 12 stycznia od godziny 14:00
ul. Lotnicza Jara, Kosynierów, Tarnowskiego, – 2 księży

ul. Okrężna i Przekątna– 1 ksiądz

 

Poniedziałek, 13 stycznia od godziny 16:00 

ul. Kossaka –  2 księży 

ul. Złota, Babiego Lata – 1 ksiądz

 

Wtorek, 14 stycznia od godziny 16:00 
ul. Sióstr Służebniczek, Podmiejska – 1 ksiądz

ul. Gładysza, Świętojańska, Grabowskiego, Chrząstowskich, Trendoty – 1 ksiądz

ul. Matuszewskiego, Juraszka – 1 ksiądz

Środa, 15 stycznia od godziny 16:00
ul. Św. Wojciecha, św. Kazimierza  św., Rafała Kalinowskiego, św. Kingi 

i św. Stanisława Kostki – 3 księży

Czwartek, 16 stycznia od godziny 16:00
ul. Wierzbowa i Głęboka – 1 ksiądz

ul. Sanguszków - 2 księży

 

Piątek, 17 stycznia od godziny 16:00

ul. Krogulskiego bl. 2 – 3 księży

 

Sobota, 18 stycznia od godziny 10:30
ul. Krogulskiego bl. 4 – 1 ksiądz

ul. Krogulskiego bl. 6 – 1 ksiądz 

ul. Krogulskiego bl. 8 – 1 ksiądz