Program kursu przedmałżeńskiego

Data

27.01.2018 r.

Kurs Przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się w lutym. Rozpoczęcie w kościele parafialnym przy ul. Gumniskiej 24, w niedzielę 25 lutego 2018 r. Mszą św. o godz. 17:30.

Kurs trwał będzie dwa tygodnie. Zakończenie w niedzielę 11 marca 2018 r.

 

Program jest następujący:

Niedziela 25.02.2018 godz. 17.30 (Msza św.; rozpoczęcie kursu)

Powołanie do małżeństwa (Drogi życia, wybór, decyzja, odpowiedzialność, konsekwencje)

 

Wtorek 27.02.2018 godz. 19.00

Przed ślubem warto siebie poznać. Prawdziwa miłość czeka.

 

Czwartek 01.03.2018 godz. 19.00

Od sympatii do miłości oblubieńczej. Czystość przedmałżeńska jest możliwa i konieczna.

 

Sobota 03. 03.2018 godz.19.00

Małżeństwo według zamysłu Bożego. Małżeństwo jest sakramentem.

 

Niedziela 04.03.2018 godz. 17.30

Czy każdy może ważnie zawrzeć sakrament małżeństwa (Czynności duszpastersko - prawne poprzedzające zawarcie sakramentu małżeństwa)

 

Wtorek 06.03.2018 godz. 19.00

Treść przysięgi małżeńskiej ("Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość aż do śmierci")

 

Czwartek 08.03.2018 godz. 19.00

Rodzina wspólnotą miłości, wierzącą i ewangelizującą

 

Sobota 10. 03.2018 godz.19.00

Konflikty zagrożeniem szczęścia i świętości. Sztuka harmonijnego życia w małżeństwie i rodzinie. Alkoholizm w rodzinie

 

Niedziela 11.03.2018 godz. 17.30

Msza św. na zakończenie. Organizm w służbie życia. Dlaczego Kościół odrzuca antykoncepcję?

 

Warto wiedzieć!

 

· Zgodnie z Kanonem 1055 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

 

· Zgodnie z Kanonem 1063 Kodeksu Prawa Kanonicznego duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił.

 

· Pomoc winna być udzielana przede wszystkim poprzez przepowiadanie, katechezę odpowiednio przystosowaną dla małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków społecznego przekazu, dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich rodziców. Pomoc ta winna być także udzielana przez osobiste przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków.

 

· Zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 1 maja 2003 r. katechezy przedmałżeńskie powinny obejmować następujące tematy: teologia małżeństwa, etyka życia małżeńskiego i liturgia sakramentu małżeństwa.

 

· Zgodnie z Dyrektorium w ramach spotkań w Poradni Życia Rodzinnego należy przekazać nupturientom zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności. Nie wystarczy sama informacja o tych metodach, trzeba się ich nauczyć.