PROGRAM ODPUSTU

Data

30.06.2017 r.

"POZWÓLCIE MARYI PROWADZIĆ WAS PRZEZ ZIEMIĘ KU NIEBU"