Procesja na zakończenie odpustu parafialnego

Data

10.12.2017 r.