Katecheza zdalna - klasa 3 SP

Data

17.03.2020 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy rodzice i uczniowie. W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych i zachętą aby w miarę możliwości zajęcia prowadzić zdalnie, na pewien czas katecheza również będzie odbywała się w ten sposób. Wykorzystajmy czas pobytu w domu do umocnienia więzi rodzinnych oraz pogłębienia życia religijnego. W kontekscie przygotowania do I Komunii Świętej proszę rodziców o jeszcze większe zaangażowanie w proces przekazu wiary i wiedzy religijnej.  

Temat: "Wynajemy naszą wiarę"

Zachęcam do lektury krótkiego opowiadania

https://adonai.pl/opowiadania/duchowe/?id=83

Gdy wyznajemy naszą wiarę podczas Mszy Świętej mówimy Bogu, że w Niego wierzymy i przyjmujemy Jego słowo jako prawdę. 

https://www.youtube.com/watch?v=u-jpBToS_Io

Zaglądnij do ktechizmu i uzupełnij strony 121-122. Pomyśl, jak możesz wyznawać swoją wiarę.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo 

Temat: "Powierzamy Bogu siebie i innych"

Pewien człowiek, przechodził ulicami miasta. Widział wielu ludzi. Zobaczył też jedną ubogą staruszkę, która prosiła o jałmużnę. Na jej widok pomyślał sobie: „Panie, Boże dlaczego pozwalasz na coś takiego? Proszę Cię, zrób coś”. Tego samego dnia wieczorem zobaczył w telewizji twarze przerażonych dzieci, bo w jakimś kraju wybuchła wojna. Widok ten poruszył go tak bardzo, że powiedział: „Panie Boże, zobacz ile biedy i nieszczęść, spójrz na to cierpienie. Proszę Cię uczyń coś”.  Nocą, we śnie człowiek usłyszał głos Pana Boga: - „Zrobiłem już coś: stworzyłem ciebie!”

 

                                                                                                      Por. B. Ferrero. Ostatnie miejsce

Pomyśl:

Co zrobił człowiek z opowiadania, kiedy zobaczył staruszkę i dowiedział się o wojnie?

Człowiek na widok cierpienia zrobił coś bardzo ważnego. Powiedział o tym Bogu. Wiemy już, że rozmowa z Bogiem to modlitwa. Wiara otwiera nasze serca i czyni nas wrażliwymi na potrzeby innych ludzi. 

W czasie Mszy Świętej, po wyznaniu wiary zwracamy się do Boga we wszystkich intencjach, z którymi przyszliśmy na Eucharystię. 

Zobacz

https://www.youtube.com/watch?v=dr04Z9B-RxE

Ostatnia częśc liturgii słowa to modlitwa wiernych.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku na str. 124 - dowiesz się jak inaczej nazywa się modlitwa wiernych.

Uzupełni podręcznik na str 124-125

W zeszycie zapisz temat i notatkę:

Modlitwa wiernych kończy liturgię słowa. Powierzamy w niej wszystkie sprawy Panu Bogu.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: "Ustanowienie Eucharysii."

Jest taki dzień, kiedy w sposób uroczysty spożywamy wieczerzę. To oczywiście Wigilia przed świętami Bożego Narodzenia. Ubieramy się wtedy odświętnie, jest choinka, opłatek, wspólna modlitwa i życzenia. 

Izraelici, do których należał Pan Jezus, też mieli swoje święta, które uroczyście obchodzili. Największym świętem była Pascha. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=ogHL_lDFM3Q

Posłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=JYD2SPA1aoE

Zastanów się, co Pan Jezus powiedział o chlebie? Co Pan Jezus powiedział o winie? Gdzie dziś możemy usłyszeć te słowa?

Pan Jezus zamienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. 

Eucharystia to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. 

To, co uczynił Pan Jezus, dokonuje się w czasie każdej Mszy Świętej.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=HRecqoMK6aY

Uzupełnij podręcznik na str. 129-131

W zaszycie zapisz temat i notatkę:

Eucharystia to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

 Temat: "Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła".

Wiemy już kiedy i gdzie Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii czyli odprawił pierwszą Mszę Świętą. Miało to miejsce w Wielki Czwartek, dzień przed swoją śmiercią na krzyżu, podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Otwórz podręcznik na str. 132.

Co przedstawiają ilustracje? Na ilustracji możemy zobaczyć Pana Jezusa na krzyżu i księdza odprwiającego Mszę Świętą. Czy wiesz co łączy te wydarzenia?

Pan Jezus złożył siebie samego na krzyżu jako ofiarę dla Boga.

To samo czyni dziś na ołtarzu w czasie Mszy Świętej. 

Ofiara to dar składany Bogu. 

Uzupełnij podręcznik na str. 133.

Ofiara krwawa - Pan Jezus złożył ją na krzyżu tylko raz.

Ofiara bezkrwawa - Pan Jezus składa ją na ołtarzu w czasie każdej Mszy świętej. Ta ofiara jest składana wiele razy.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=MC32OuSrZRY

Uzupełnij podręcznik na str 133-134

Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Krew Pana Jezusa. 

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo.

 

Temat: "Przygotowanie i przyniesienie darów"

Czy lubicie dostawać prezenty? Oczywiście. Myślę, że każdy lubi, gdy dostaje jakiś prezent, niespodziankę, nawet drobny upominek. Gdy wybieramy się w odwiedziny dobrze, gdy przyniesiemy ze sobą nawet najdrobnejszy podarunek dla gospodarza. 

Mówiliśmy już (Katecheza 19 i 20 - podręczik str 76-81), że Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie do kościoła. Tym spotkaniem jest Msza Święta. 

W czasie Mszy Świętej przynosimy Bogu dar chleba i wina. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4

Dlaczego chleb i wino?

 1. Chleba i wina użył Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy i one stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa.
 2. Chleb jest symbolem naszego życia, pracy, jedności między ludźmi.
 3. Wino symbolizuje nasze radości ale również ludzkie cierpienie i smutek.

W znakach chleba i wina przynosimy Bogu całe nasze życie. 

Uzupełnij podręcznik na str. 136-137

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

 

Temat: "Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina"

Każdy z was wie doskonale jak ważny jest dla człowieka pokarm. Pokarm dodaje sił i energii, napój zaspokaja pragnienie. Każdy człowiek aby mógł rosnąć, rozwijać się, pracować, uczyć się a nawet bawić potrzebuje pokarmu i napoju. Bez nich nie moglibyśmy żyć. Nasze ciała potrzebują pokarmu i napoju, żeby żyć w pełni sił. 

Wiemy także, że człowiek to nie tylko ciało, ale również dusza, która również potrzebuje pokarmu duchowego. Dlatego Pan Jezus pragnie nam dawać taki duchowy pokarm, którym jest On sam ukryty pod postaciami chleba i wina. 

Wróć do katechezy "Ustanowienie Eucharystii" (wyżej i w podręczniku str 128) 

Uzupełnij podręcznik na str 138-139

Cudowna przemiana czyli Przeistoczenie ma miejsce w czasie Mszy Świętej gdy kapłan wypowiada nad chlebem i winem słowa, jakie w czasie Ostatniej Wieczerzy wypowiedział Pan Jezus. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=Qvpab7hy4q0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Przeistoczenie to cudowna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. Dokonuje się ona w czasie Mszy Świętej na słowa Konsekracji. 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=kUp6eGtXgzk

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: "Przeżywamy Wielki Tydzień"

Rozpoczynamy szczególny czas Wielkiego Tygodnia. W te dni wspominamy mękę, śmierci i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wielki Tydzień prowadzi nas do Triduum Paschalnego czyli trzech najważniejszych dni w całym roku liturgicznym. 

Wielki Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy i ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Pana Jezusa.

Wielka Sobota to dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie. Kończymy ją uroczystą Wigilią Paschalną, podczas której rozpoczynamy świętowanie Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

W czasie Wielkiego Tygodnia proponuję zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc

Postaraj się przeżyć nabożeństwo Drogi krzyżowej. Pomocą może Ci posłużyć:

http://www.mbsz.diecezja.tarnow.pl/blog/post/nabozenstwo-drogi-krzyzowej-przygotowane-przez-dzieci-z-naszej-parafii,333

Pomódl się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 

Temat: "Święto Bożego Miłosierdzia"

Przy różnych okazjach ludzie robią sobie zdięcia. Są to wspaniałe pamiątki po wycieczce, wakacyjnym wyjeździe, czasami po ważnych rodzinnych uroczystościach. Zdięcia przypominają nam nie tylko miejsca i wydarzenia ale przede wszystkim ważne dla nas osoby. Dlatego w rodzinnych albumach przechowujemy fotografie członków rodziny może nawet tych, których nigdy nie spotkaliśmy, którzy już zakończyli swoje ziemskie życie. Rodzice bardzo często noszą przy sobie zdięcia swoich dzieci, jest to wyraz ich miłości. 

Pan Jezus także nas kocha, dlatego chciał nam ofiarować swój wizerunek - obraz. W wielu domach znajduje ten najsłynniejszy z wizerunków Pana Jezusa:

Zobacz:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Ges%C3%B9_confido_in_te.jpg

Historia tego obrazu związana jest z osobą św. siostry Faustyny Kowalskiej. To właśnie jej ukazał się Pan Jezus i poprosił, aby namalować Jego obraz.

Zobacz film o św. Faustynie.

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ

Św. Faustyna została wybrana przez Pana Jezusa, aby przypomnieć wszystkim ludziom o tym, że Bóg jest miłosierny. Tego miłosierdzia doznaliśmy już przez łaskę chrztu świętego, kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi. Już niedługo miłosierdzia Bożego doznacie w sakramencie pokuty i Eucharystii. Dla przypomnienia prawdy o Bożym Miłosierdziu obchodzone jest specjalne święto. Pan Jezus pragnął, aby w pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzono Święto Bożego Miłosierdzia. To święto ustanowił święty papież Jan Paweł II. 

Uzupełnij podręcznik na str. 219 

Pan Jezus za pośrednictwem św. siostry Faustyny ofiarował ludziom wyjątkową modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia. Jej odmawianie łączy się z wieloma łaskami, jakie Pan Jezus obiecał tym, którzy w ten sposób będą się modlić. 

W Podręczniku na str. 220 znajdziesz modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

Pomódl się o miłosierdzie dla nas i całego świata, aby Bóg w swoim miłosierdziu uwolnił nas od epidemii. Pomocą w modlitwie może ci posłużyć:

https://www.youtube.com/watch?v=wjekiuxtmNw

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=Cd8fDu03gf0

Dla chętnych: Naucz się na pamięć Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Pomódl się powtarzająć trzy razy słowa "Jezu ufam Tobie".

Temat: "Eucharystia uczy nas miłości".

Wiemy już, że Pan Jezus jest prawdziwie obecny pod postaciami chleba i wina. Wiemy także, że każda Msza Święta jest bezkrwawą ofiarą, w której Pan Jezus ofiarowuje swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Jezus składa siebie w ofierze za nas. My też mamy składać z siebie ofiarę Bogu i drugiemu człwiekowi. 

Poznaj historię życia św. Maksymiliana Marii Kolbego.

https://www.youtube.com/watch?v=Dt78FjDP5Q0 

Święty Maksymilian Maria Kolbe, tak jak Pan Jezus, oddał swoje życie za drugiego człowieka. To Eucharystia dała ma siłę do podięcia takiej decyzji. 

Od nas nikt nie wymaga abyśmy dosłownie oddawali życie za drugiego człowieka, ale możemy innym ofiarować swój czas, swoją pomoc oraz modlitwę. 

Uzpełnij podręczik na str 141 a dowiesz się, co sprawia Duch Święty w podczas Mszy Świętej. 

W czasie Mszy Świętej modlimy się za cały Kościół, naszą parafię, za wszystkich, którzy razem z nami uczestniczą we Mszy Świętej. Eucharystia jest znakiem, że jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych.

Uzupełnij podręcznik na str. 142. Odpowiedź na pytanie: czego uczy nas Eucharystia?

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=CPZGruj6Nqc

Pomódl się o jedność między wszystkimi dziećmi Bożymi: Ojcze nasz.

Temat: "Stół łączy rodzinę"

W każdym domu jest stół. To ważne miejsce, do którego zaprasza się najbliższą rodzinę i przyjacioł. Spotkania przy stole odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ łączą ludzi. 

Także Pan Jezus wielokrotnie był zapraszany na wspólne posiłki. 

Otwórz podręcznik na str. 147. Przeczytaj fragmenty z Ewanglii opisujące jak Pan Jezus spożywał z różnymi osobami posiłek przy stole. Połącz tekst z odpowiadającą mu ilustracją. 

Uzupełnij tabelę w podręczniku na str 148.

Czodzienne spotkanie przy stole Świąteczne spotkanie przy stole
 • w najbliższym gronie
 • spożywanie posiłku w pośpiechu
 • codzienny strój
 • przyozdobiony stół
 • świąteczne potrawy
 • większe grono osób
 • dłuższy posiłek
 • odświętny strój
 • wspólne rozmowy

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=aQJMvhVF9oc

Stół odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdej rodziny. Wpisz w podręczniku na str. 148, w jaki sposób łączy on ludz. (np. wspólna rozmowa, wspólne spożywanie posiłków, spotkania, świętowanie)

Narysuj swoją rodzinę przy stole.

Pomódl się za swoją rodzinę i przyjaciół. Ojcze nasz.

Temat: "Stół Eucharystii".

Wiemy już, że stół łączy ludzi, którzy siadają przy nim, aby się spotkać i porozmawiać, aby zjeść razem posiłek. Zdarzają się takie okazje, kiedy przy stole spotyka się cała rodzina. Kiedy zapraszamy kogoś na posiłek, przygotowujemy się do tego w szczególny sposób. 

Dla Pana Jezusa szczególnie bliskimi osobami byli apostołowie. Razem z nimi zasiadał do stołu aby świętować.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=N61ZGgdI3cA

Pan Jezus wybrał miejsce na spożycie Ostatniej Wieczerzy, w czasie której przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. 

My też możemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Dzieje się to w czasie Mszy Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus przemienia chlebi i wino w swoje Ciało i Krew. Miejscem tej przemiany jest ołtarz. 

Otwórz podręcznik na str. 150 - zobacz, jak wygląda ołtarz. To najważniejsze miejsce w czasie Mszy Świętej.

Rozwiąż rebus na str. 151 - dowiesz się, jak inaczej nazywany jest ołtarz.  

Jezus pragnie spotkać się z każdym zaproszonym na Mszę Świętą w Komunii Świętej. 

Gdy kapłan podaje nam Komunię Świętą mówi "Ciało Chrystusa"

My odpowiadamy "Amen". Tym słowem wyznajemy naszą wiarę w żywą i prawdziwą obecnaość Pana Jezusa pod postacią chleba. Sowo "Amen" znaczy "tak jest naprawdę", "wierzę w to".

Posłuchaj piosenki i spróbuj się jej nauczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=X6fOq96ZgB0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę.

Jezus zaprasza nas do stołu Eucharystii, to znaczy do przyjęcia Go w Komunii Świętej. Przystępowanie do Komunii Świętej jest najpełniejszym wyrazem przyjaźni z Jezusem. 

W podręczniku na str. 152 narysuj ołtarz z twojego parafialnego kościoła.  

Pomódl się o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej: Ojcze nasz

Temat: "Bóg naszym Ojcem".

Na początku roku szkolengo dużo mówiliśmy o modlitwie. Nazwaliśmy modlitwę "rozmową z Bogiem". To najprostsze i najtrafniejsze określenie czym jest modlitwa. W modlitwie rozmawiamy z Bogiem, tak jak rozmawia się z najbliższymi osobami. 

Pan Jezus też dużo rozmawiał z Osobą, która była dla Niego najbliższa, z Ojcem. Apostołowie widzieli, jak Jezus dużo się modli, dlatego poprosili Jezusa, aby ich też nauczył się modlić, rozmawiać z Bogiem. 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=MMPQdIp8VfQ

Dziś wszyscy chrześcijanie na całym świecie modlą się tą modlitwą. Także podczas Mszy Świętej modlimy się do Boga Ojca słowami modlitwy, której nauczył na sam Pan Jezus. 

Uzupełnij podręcznik na stronie 154-155.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=vKsdRmHHa0M

Wykonaj ćwiczenie na str. 156 - dowiesz się, jak inaczej nazywamy modlitwę "Ojcze nasz".

Zapisz w zeszycie temat i notatkę.

W czasie Mszy Świętej, przed Komunią, modlimy się modlitwą "Ojcze nasz". Nauczył nas jej sam Pan Jezus, dlatego nazywamy ją "Modlitwą Pańską".

Pomódl się o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej "Ojcze nasz".

Temat: "Bóg dawca pokoju".

Pomyśl, co myślisz, gdy słyszysz słowo "pokój"? (zgoda, przyjaźń, dom rodzinny, brak kłótni, brak wojny). Człowiek czuje pokój gdy jest bezpieczny. 

W Modlitwie Pańskiej prosimy Boga o jedność wszystkich dzieci Bożych i o pokój. Podczas Mszy świętej jest szczególny moment, w którym ludzie przekazują sobie znak pokoju. Najczęściej może to być ukłon lub podanie ręki osobą najbliżej stojącym. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=1ye_Tk4bL4Q

Uzupełnij podręcznik na str. 157.

Prawdziwy pokój jest darem Pana Jezusa. Znak pokoju wyraża, że człowiek jest pojednany z Bogiem i bliźnimi. Przekazanie znaku pokoju oznacza, że wszyscy uczestnicy Mszy Świętej są braćmi i siostrami. 

Pan Jezus wzywa nas, abyśmy nieśli ludziom pokój. Każdy z nas, na miarę swoich możliwości, może budować pokój. Pomyśl, jak możesz budować pokój w rodzinie, szkole, podczas zabawy?

Uzupełnij podręcznik na str. 158. 

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=WvEtUR2kLW8

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W czasie Mszy Świętej, przed Komunią świętą, przekazujemy sobie znak pokoju. Pokój jest darem Pana Jezusa, który przyjmujemy i dzielimy się nim z innymi. 

Pomódl się o zgodę między ludźmi: Ojcze nasz.

Temat: "Godne przyjęcie Komunii Świętej".

Pomyśł, jak należy się zachować, gdy zapraszasz do swojego domu gościa?

Przygotowujemy się na jego przyjście (sprzątamy, przygotowujemy posiłek). Przyjmujemy go serdecznie, z uśmiechem. A gdy jest z nami poświęcamy mu czas, rozmawiamy z nim i dziękujemy, że nas odwiedził. 

W Komunii Świętej przychodzi do nas sam Pan Jezus. Dlatego powinniśmy się na jego przyjście jak najlepiej przygotować. 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=58do-RQAR8c

Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus przygotowuje nam ucztę i nas zaprasza. Czasem ludzie nie przychodzą, a czasem nie mają "weselnego stroju" to znaczy nie są właściwie przygotowani. 

Jak przygotować się do godnego przyjęcie Komunii świętej?

 1. Być w stanie łaski uświęcającej - bez grzechu ciężkiego - po spowiedzi.
 2. Zachować post eucharystyczny - 1 godzina przed Komunią nie wolno nic jeść i pić (postu nie łamie czysta woda i leki)
 3. Dobrze jest przyjść wcześniej i zająć miejsce w kościele, przygotowując się do udziału we Mszy Świętej
 4. Uczestniczyć we Mszy Świętej (słuchać słowa Bożego, śpiewać pieśni, odpowiadać na wezwania kapłana).
 5. Zwłaszcza w niedzielę mieć odświętny strój

Uzupełnij podręcznik na str. 161. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE

W podręczniku na str. 162 napisz modlitwę, której słowami zaprosisz Pana Jezusa do swojego serca.

Pomódl się o dobre przygotowanie do Komunii Świętej: Ojcze nasz. 

Temat: "Jan Paweł II - 100 lecie urodzin".

Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. 

Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjatkowy, że prawdziwe są słowa piosenki "nie zastąpi Ciebie nikt".

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

 

Razem z Rodzicami pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:

https://www.youtube.com/watch?v=NicF-YwRiOk

 

Temat: "Błogosławieństwo Chrystusa nas umacnia".

Przy różnych okazjach składamy sobie życzenia. Z okazji urodzin, imienin, uroczystości rodzinnych. Zawsze życzymy wtedy drugiej osobie czegoś dobrego. 

Bóg także jest wobec nas życzliwy, to znaczy dobrze nam życzy. To pragnienie dobra dla nas nazywamy błogosławieństwem. 

Otwórz podręcznik na str. 165.

Zapisz: Błogosławić to znaczy dobrze życzyć.

Pan Jezus w czasie swojego ziemskiego życia też udzielał błogosławieństwa.

Posłuchaj:

 https://www.youtube.com/watch?v=8LGEneQNZWI

Pomyśl: komu Pan Jezus błogosławił?

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=lzX4FfuPqog

Pomyśl: co Pan Jezus pobłogosławił?

W podręcziku na str. 165 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa. 

Błogosławieństwo wskazuje, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, każdy człowiek i każda rzecz. 

Uzupełnij podręcznik na str. 165: Jezus błogosławi ludzi i rzeczy. 

Pomódl się: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

Temat: "Dar błogosławieństwa".

Wiemy już, co to znaczy błogosławić. Błogosławić to dobrze komuś życzyć. 

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=l9hAYZOW_5o

Błogosławieństwo to życzenie dobra. Błogosławieństwo zawsze pochodzi od Boga. Pomyśl, kto może udzielać błogosławieństwa?

Otwórz podręcznik na str. 166. 

Udzielać błogosławieństwa mają prawo rodzice - oni, wraz z Bogiem, dali nam życie i mają prawo nam błogosławić w różnych okolicznościach.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=M0L4RPwOib4

Przed I Komunią Świętą:

https://www.youtube.com/watch?v=YCHq1CCkLeQ

Przed ślubem:

https://www.youtube.com/watch?v=XZsDLwhUGA8

Przed pierwszą Mszą Świętą młodego kapłana (prymicje):

https://www.youtube.com/watch?v=_oOZISSD_fk

Błogosławieństwa w imieniu Boga udzielają kapłani (np. na zakończenie Mszy Świętej)

https://www.youtube.com/watch?v=DA5HnsfWAFk

Pan Jezus daje nam swoje błogosławieństwo, umacnia nas nim w codziennym życiu, abyśmy kroczyli drogą Chrystusa i Jego przykazań.

Uzupełnij podręcznik na str. 167.

Na str. 168 napisz, kiedy udzielane jest błogosławieństwo:

 • przed ważnymi wydarzeniami w naszym życiu (I Komunia, ślub, prymicje kapłańskie)
 • przed wyjazdem, wycieczką, wyjściem z domu
 • na zakończenie Mszy Świętej

Pomódl się: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Temat: "Posłani przez Pana".

Wiemy już, czym jest błogosławieństwo, kto go może udzielać i w jakich okolicznościach najczęściej jest ono udzielane. Gdy kończy się Msza Święta i kapłan udzieli nam błogosławieństwa słyszymy słowa "Idźcie w pokoju Chrystusa". Jesteśmy posłani tak jak kiedyś Apostołowie.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=T_Kxz74PIEI

Pan Jezus odchodząć do nieba, zostawił Apostołom, ich następcom i nam bardzo ważne zadanie. Mamy iść i nauczać, czyli świadczyć o Panu Jezusie. 

Otwórz podręcznik na str. 170 i uzupełnij tekst rozesłania wiernych. 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=dudiDms4040

Słowa te są wezwaniem, abyśmy przekazywali dalej to, czym zostaliśmy obdarowani przez Boga w czasie Mszy Świętej. Te słowa mówią nam również, że nie jesteśmy sami, że jest z nami Pan Jezus, ktorego mamy nieść do innych ludzi. 

Zmartwychwstały Pan Jezus w czasie Mszy Świętej obdarza nas pokojem. Ten pokój mamy przekazywać innym osobom. Pomyśl, w jaki sposób możemy to robić?

Uzupełnij podręcznik na str. 170.

Praca - np. pomoc rodzicom i rodzeństwu

Modlitwa - np. wspólny udział we Mszy Świętej, w nabożeństwach, w wieczornej rodzinnej modlitwie

Dobre uczynki - np. odwiedziny chorego kolegi, pomoc w nauce.

Jezus w czasie Mszy Świętej daje nam siłę do odważnego wyznawania wiary przez okazywanie miłości do Boga i drugiego człowieka. 

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=FGXPEA1UC2Q

Pomódl się, abyś był odważnym świadkiem Pana Jezusa - Ojcze nasz...

Temat: "Świadczymy o Jezusie Zmartwychwstałym".

Pamiętasz jak bardzo się cieszysz, gdy za swoją szkolną pracę jestej nagrodzony piątką lud szóstką? Zaraz też chcesz się tą radością podzielić z rodzicami i kolegami. 

Apostołowie tak bardzo cieszyli się ze zmartwychwstania Pana Jezusa, że prawdą o tym chcieli podzielić się z całym światem. Dzięki temu Dobra Nowina o zmartwychwstaniu dotarła także do nas.

Każda niedziela jest dniem, w którym wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Uczestniczym wtedy we Mszy Świętej i spotykamy Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Radością ze spotkania z Nim powinniśmy dzielić się z innymi. Jeśli wierzymy w Jezusa, musimy o Nim świadczyć. 

Pomyśl jak możemy dawać świadectwo o Jezusie? Uzupełnij podręcznik na str. 173.

 • uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej
 • uczestniczyć w różnych nabożeństwach
 • czynić znak krzyża przechodząc obok kościoła lub kapliczki
 • nosić krzyżyk lub medalik
 • sumiennie wypełniać swoje obowiązki
 • okazywać szacunek innym osobom 

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=6QtZHxcBqhE

Jezus przes swoje zmartwychwstanie daje nam zbawienie, życie wieczne. Tak wielki dar budzi w człowieku wdzięczność i daje siłę do dobrego postępowania. 

Co nam daje zmartwychwstanie Jezusa? Uzupełnij podręcznik str. 173 (np. radość, siłę, pokonuje grzech i śmierć).

Pomódl się: Ojcze nasz... 

Temat: "Ożywieni miłością służymy sobie wzajemnie".

Pewnie tęsknisz za swoimi kolegami i koleżankami z klasy. To zupełni naturalne. Przecież tworzycie wspólnotę klasową. Ludzie tworzą wspólnoty, bo łatwiej jest pracować, uczyć się, bawić gdy nie jesteśmy sami. Nawet największe trudności można rozwiązać gdy inni przyjdą nam z pomocą. 

Pomyśl jakie cechy powinien mieć człowiek, który chce pomagać innym, chce budować wspólnotę? 

Wpisz te cechy do serca (podręcznik str. 176)

Szczególną wspólnotą dla każdego z nas powinna być parafia. To mała cząstka całej wspólnoty Kościoła. Parafia to wspólnota ludzi, którzy spotykają się na Mszy Świętej w swoim parafialnym kościele. 

Może zwróciłeś uwagę, że w parafii działają różne wspólnoty, także dziecięce, które pomagają lepiej poznać Boga, rozwijać życie religijne, pogłębiać wiarę i aktywnie włączać się w życie parafii. Każdy z nas może do takiej grupy należeć, a przez to świadczyć o Jezusie. 

Taką wspólnotą są ministranci:

https://www.youtube.com/watch?v=vfN70MWwUy8

Dziewczęca Służba Maryjna:

https://www.youtube.com/watch?v=9NPt76gxQBM 

Schola:

https://www.youtube.com/watch?v=0O7H1Pystqs

Uzupełnij podręcznik na str. 177.

Przynależność do takich wspólnot sprawia, że nie tylko jesteś bliżej Pana Jezusa i Kościoła, ale także kształtujesz swój charakter. Stajesz się życzliwi dla innych, uczysz się odpowiedzialności, służysz innym oraz radośnie spędzasz czas. 

Odwiedź stronę internetową Twojej parafii. Zobacz, jakie wspólnoty w niej działają. Może przyłączysz się do jednej z nich?

Pomódl się za swoją wspólnotę parafialną: Zdrowaś Maryjo...

Temat: "Apostołowie".

Pan Jezus był nazywany przez ludzi Mistrzem i Nauczycielem. Wiele osób chodziło za Nim i chciało Go naśladować. Do takich osób należeli Jego uczniowie. Pewnego dnia Pan Jezus wybrał z grupy uczniów dwunastu, których nazwał Apostołami.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=KQK_nL_GQ1o

Pomyśl: 

Ilu Apostołów Pan Jezus wybrał?

Co zrobił Pan Jezus, zanim wybrał Apostołów?

Jaki były imiona Apostołów?

Otwórz podręcznik na str. 184-185. 

Przeczytaj takst mówiący o Apostołach i spróbuj dopasować imiona.

Pan Jezus rozesłał Apostołów na cały świat. Uzupełnij podręcznik na str. 186 a dowiesz się, jakimi słowami zlecił swoim uczniom bardzo ważne zadanie.

Posłuchaj piosenki:

 https://www.youtube.com/watch?v=nzJ0O0Slo_s

Pomódl się: Ojcze nasz...

Temat: "Przygotowanie do Uroczystości Bożego Ciała".

Zazwyczaj to my przychodzimy do kościoła, aby spotkać się z Panem Jezusem. Jest jednak taki dzień, kiedy to Pan Jezus wychodzi z kościoła, aby spotkać się z nami, aby pobłogosławic nasze domy, miejsca pracy, nauki i zabawy. Tym dniem jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej nazywana Bożym Ciałem. W tym dniu uczestniczymy we Mszy Świętej i udajemy się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach naszego miasta i naszej parafii. 

Zobacz:

https://view.genial.ly/5ecbe6fb21cf0a0d8a316a28/presentation-boze-cialo-klasy-1-3

Uroczystość Bożego Ciała jest dla nas okazją aby podziękować Panu Jezusowi, że jest z nami zawsze obecny w Najświętszym Sakramencie. 

Posłuchaj i pomódl się:

https://www.youtube.com/watch?v=KUQLzARDM7I

Temat: "Prymas Stefan Wyszyński".

6 czerwca 2020 roku miała odbyć się uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja to uroczyste ogłoszenie, że jakaś osoba jest błogosławiona, czyli szczęśliwa w niebie. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa uroczystość ta została przesuniąta na późniejszy czas. Warto jednak poznać osobę przyszłego błogosławionego, wielkiego pasterza Kościoła w Polsce.

Otwórz podręcznik na str. 223. 

Wykonaj ćwiczenie i dowiedz się, jak nazywany jest kardynał Stefan Wyszyński. 

Aby poznać jego życie, zobacz:

https://view.genial.ly/5ec85a387607860d83c51356/interactive-content-kardynal-stefan-wyszynski

Stefan Wyszyński swoją wiarę wyrażał całym życiem, zarówno słowami, jak i czynami. Był biskupem, prymasem i kardynałem. Wykonaj ćwiczenie w podręczniku na str. 224. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego nazywamy Prymasem Tysiąclecia ponieważ:

 • bardzo kochał Maryję
 • stawał w obronie wiary i drugiego człowieka
 • troszczył się o Kościół w Polsce

Pokoloruj herb Prymasa Wyszyńskiego (podręcznik str. 225).

Wzorem może Ci posłużyć:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski#/media/Plik:Wyszynski_Coat_of_Arms.svg

Pomódl się za naszą Ojczyznę i Kościół w Polsce: Zdrowaś Maryjo...