Katecheza zdalna - klasa 4 SP

Data

20.03.2020 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy rodzice i uczniowie. W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych i zachętą aby w miarę możliwości zajęcia prowadzić zdalnie, na pewien czas katecheza również będzie odbywała się w ten sposób. Wykorzystajmy czas pobytu w domu do umocnienia więzi rodzinnych oraz pogłębienia życia religijnego. Mam nadzieję, że Wasza gorliwość w codziennej modlitwie o ustanie koronawirusa nie ustaję.

Podaję 2 katechezy na kolejny tydzień.

TEMAT: "BŁOGOSŁAWIONY KS. JAN BALICKI ZBLIŻA MNIE DO SAKRAMENTÓW"

Poznajemy kolejnego przyjaciela Boga, kapłana ks. Jana Balickiego. Zanim przeczytasz o tym jakim był niesamowitym przewodnikiem do Boga posłuchaj kilku informacji o nim:

 https://youtu.be/LJk8ra51TiM                                                                                                                                                             

 rozwiąż zadanie 1:

https://drive.google.com/open?id=1Y8osKLbBiLdrT4tQsar6cHkiHy_V8KH6

A teraz przeczytaj opowiadanie ze str.107 

Patrząc na postać bł. Jana Balickiego  podziękuj Bogu za sakramenty                           

 rozwiąż zadanie  2:

https://drive.google.com/open?id=1YAj0f_33idbtOcxYblQNE2ScZxX3x_8k

zapisz  w zeszycie temat  katechezy  i wklej jedno z dwóch dzisiejszych zadań (lub wpisz je do zeszytu)

dziękuję za wykonanie zadania s. Agata

                             

TEMAT: "OKAZUJĘ  MIŁOŚĆ BOGU, ZACHOWUJĄC JEGO PRZYKAZANIA"

Bóg jest naszym Ojcem i pragnie naszego szczęścia. By człowiek mógł je osiągnąć dał nam przykazania. Przeczytaj w podręczniku fragment z księgi Wyjścia, str. 116   

Zapisz w zeszycie temat katechezy, narysuj 3 kamienne tablice i z prezentacji  wpisz  określenia które opisują jak wypełniać I, II i III przykazanie Dekalogu

Prezentacja:

https://www.youtube.com/watch?v=9M3V5eyREEU

Jeśli chcesz możesz wykonać zadanie  (narysuj komiks) ze str. 117

 Wielka prośba do uczniów kl. IV

W dniu 25 marca 2020 roku o godz. 12.00 w łączności z papieżem Franciszkiem i całą wspólnotą Kościoła pomódl się o ustanie epidemii modlitą Anioł Pański

<top>https://www.katolicki.net/index.php/modlitwa/modlitwa-aniol-panski.html

oraz modlitwą Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

oraz:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

warto skorzystać

     Rekolekcje z Narnią

 od 30 marca do 1 kwietnia

spotkania odbywać się będą dwa razy dziennie 

10:00  i o 13:30

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2958884197508929&id=873109446086425

 

TEMAT : UCZESTNICZĘ W OFIERZE I UCZCIE MIŁOŚCI- WIELKI CZWARTEK

Zapisz temat: : UCZESTNICZĘ W OFIERZE I UCZCIE MIŁOŚCI- WIELKI CZWARTEK

Możesz obejrzeć:

„Triduum Paschalne – Moda na Boga” w

https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU

Przeczytaj 2 opisy ustanowienia Eucharystii, zrób notatkę  z zapamiętaj (str 127-129)

Zadanie: wykonaj ilustracje przedstawiającą 2 sakramenty, które Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek

Możesz w Wielki Czwartek podziękować za sakramenty Eucharystię i kapłaństwo, za kapłanów, którzy ci udzielili sakramentów chrztu, Eucharystii, pokuty. Obejrzyj transmisję Mszy Św. z Wielkiego Czwartku

ZADANIE DLA ODWAŻNYCH: umyj w Wielki Czwartek swoim bliskim nogi

 

TEMAT: DZIEŃ ŚWIADECTWA NAJWIĘKSZEJ MIŁOŚCI – WIELKI PIĄTEK

Zapisz temat, przeczytaj opis śmierci Pana Jezusa  z J 19, 25-30  ( str.131 w podręczniku)

Narysuj w  zeszycie krzyż i ułóż modlitwę dziękczynną za miłość Pan Jezusa do Ciebie. Zapisz ją pod krzyżem.

Możesz obejrzeć:

https://youtu.be/RM6YAfIl6Z4

Na Wielki Piątek przygotuj rodzinną adorację Krzyża.  Przygotuj krzyż, wybierz miejsce. Zaproś wszystkich domowników do wspólnej modlitwy przy krzyżu, możesz odczytać wówczas swoją modlitwę, możesz poprowadzić rodzinna drogę krzyżową w Wielki Piątek.

Może obejrzyj transmisje Wielkiego Piątku, włączając  się w modlitwę.

 

TEMAT:  W DOMOWYM KOŚCIELE (RODZINIE) UCZĘ SIĘ MIŁOŚCI DO JEZUSA.

Dziś na katechezie chcemy mówić o przekazywaniu ognia. Gdzie się przekazuje ogień?  Po co?

Co się dzieję gdy do rozpalonego węgielka dołożymy następne? co się dzieję gdy do zapalonej świecy dołożymy  knot innej świecy?

Wyobraź sobie że te węgielki, te świece to ludzie.

Posłuchaj dalszej części opowiadania:

https://youtu.be/-FmjyL2fOac

zapisz w zeszycie temat katechezy

z zapamiętaj na str. 144 zrób notatkę i jako zadanie wykonaj zadanie z zastosuj – podziękuj mamie i tacie, że uczą Cię miłości do Pana Jezusa.

W tym roku, w tej wyjątkowej sytuacji, rodzina, która jest domowym Kościołem będzie miejscem przeżywania największych świąt chrześcijańskich – Wielkanocy… dlatego  tym bardziej proszę w domowym kościele czyli rodzinie pomóżcie Rodzicom

W WIELKIM  TYGODNIU TRWAJ WIĘCEJ NA MODLITWIE, POMÓŻ  RODZICOM W PRZYGOTOWANIACH DO ŚWIĄT, W TYM PRZYGOTOWANIU RODZINNYCH NABOŻEŃSTW WIELKIEGO CZWARTKU, PIĄTKU, SOBOTY I WIELKIEJ NIEDZIELI

POMOCNE  W TEGOROCZNYM PRZEZYWANIU ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, KIEDY NIE MOŻEMY PÓJŚĆ DO KOŚCIOŁA MOŻE  BYĆ:

Zamieszczam  przewodnik do przeżywania Triduum Paschalnego  w domu – MOŻE SIĘ  PRZYDAĆ:

https://view.genial.ly/5e8064f33fea8d0db0cd1801/presentation-propozycja-na-wielki-tydzien-w-domu

 

TEMAT: ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA MOJĄ MOCĄ W ŻYCIU.

Proszę zapiszcie w zeszycie temat i przeczytajcie z podręcznika  ( str 133-134) co przeżywali uczniowie po ukrzyżowaniu Jezusa, z Ewangelii św. Łukasza (Łk 24,13- 35) – możecie też skorzystać z Pisma Św.

Uczniowie rozpoznali w Wędrowcu Jezusa Zmartwychwstałego. To całkowicie zmieniło ich uczucia i nastawienie do życia. Z ludzi przygnębionych, rozczarowanych, zalęknionych- ożywieni i umocnieni Słowem Jezusa i połamanym z Nim chlebem- stali się radosnymi, odważnymi, szczęśliwymi głosicielami  Chrystusowego Zmartwychwstania.

Nasze życie jest drogą do Emaus. Często kiedy spotykają nas niepowodzenia, przykrości, krzywda czy cierpienie, stajemy się smutni, wylęknieni. Zamykamy się przed światem, ludźmi jak ślimak w skorupce. I często wydaje się nam, że nie mamy już sił , że dalej już nie pójdziemy- jakby to nasze cierpienie zatrzymało nas na Wielkim Piątku, kiedy umarł  Jezus.

Obecny czas, który przeżywamy w naszej Ojczyźnie i świecie jest takim czasem, Wielkiego  Piątku. Ale Jezus nie pozostał w grobie- Jego grób jest pusty! On każdego dnia chce przyłączyć się do mnie, gdy jestem smutny, zalękniony, daje mi moc, bym zmartwychwstał z mojego smutku i cierpienia, bym głosił z radością, że Jezus żyje! On wyzwolił mnie z grzechu, otworzył mi drzwi do nieba.

Zapraszam Was teraz do spotkania ze zmartwychwstałym Panem

https://youtu.be/_UXVBoUaGZA

nie możemy tej Dobrej Nowiny zatrzymać dla siebie, chcemy ja ogłosić wszystkim ludziom, aby i oni mieli udział w Zmartwychwstaniu Jezusa

Pod tematem proszę napisz telegram/ sms/ maila( do wyboru) do kogoś z Twoich bliskich, kolegów z wiadomością , że Jezus Zmartwychwstał ( proszę o przesłanie  w dowolnej formie)

Wykonaj zadanie

Rozszyfruj hasło korzystając z podanego „słownika”.

 

∆ (a)   ♠(b)    ♫ (c)   €(ć)   ♦ (d)  ♪ (e)   (f)  
 ۼ (g) ۞ (h) ☺(i)    ۩ (j)   җ(j)    Ω (k)  ☼  (l)
♥  (m) ☻ (n)  ╬ (ł)  ▲(o) ►(r)   ◊(s)   ▬ (t)  ≥ (x)   ∑ (u)   ∞ (y)   ♣ (z)

 

♫ ♣ ∞☻☺€      ♥☺╬▲◊☺♪►♦♣☺♪

 

TEMAT:  JEZUS UCZY MNIE ZAUFANIA.

Kochani jeszcze trwając w radości Zmartwychwstania Pana Jezusa, dzisiejsza katecheza chcemy dotknąć kolejnej wielkiej tajemnicy Bożej Miłości, Miłosierdzia Bożego.

Najbliższa niedziela jest bowiem niedzielą Bożego Miłosierdzia.                                                                    Proszę zapisz do zeszytu temat i przeczytaj w podręczniku jak doszło do powstania obrazu Jezusa Miłosiernego ( str 165 )

Obejrzyj film: ”Obraz Jezusa Miłosiernego” w

https://www.youtube.com/watch?v=AHRBX61-o8o&feature=youtu.be

Co znaczy zaufać Panu Jezusowi?

Zapisz w zeszycie odpowiedź, możesz poszukać odpowiedzi w podręczniku na str. 165-167, rysunek zrób zeszycie…

Pomódl się koronka do Bożego Miłosierdzia, którą też Pan Jezus objawił Św. Siostrze Faustynie

Tu jest wersja śpiewana: „Koronka do Miłosierdzia  Bożego – śpiewana”

https://www.youtube.com/watch?v=ouSH0H5uiv8&feature=youtu.be

Na koniec katechezy naucz się piosenki, która mówi o zaufaniu Panu Jezusowi, może być Twoją modlitwą w tych trudnych czasach…

„Zaufaj Panu już dziś Magda Anioł”

https://www.youtube.com/watch?v=X219S_0h5Ns&feature=youtu.be

 

TEMAT: OKAZUJĘ MIŁOŚĆ BOGU PRZEZ PRAKTYKOWANIE MIŁOŚCI DO CZŁOWIEKA.

Zapisz temat w zeszycie i posłuchaj opowiadania o dwóch drzewach

https://youtu.be/AMlMdEAsIu4

https://youtu.be/1rE3_koOW0o

To krótkie  przykazanie jest bardziej rozbudowane na drugiej kamiennej tablicy, którą Mojżesz zniósł z góry Synaj. Jest na niej wyryte siedem przykazań.

Proszę otwórz podręcznik na str. 119 i zapisz je na 7 drzewach

Zachowując Boże przykazania, wybieramy życie. Z nami jest jak z tymi drzewami… jeżeli roślina nie korzysta z tego co potrzebne do życia i rozwoju – umiera. Jeżeli nie żyjemy według Bożych przykazań – usycha nasza dusza i kurczy się serce. Z czasem brakuje w nim miejsca na miłość Boga i bliźniego.

Wypełniając przykazania wobec bliźniego, okazują miłość samemu Bogu.

Bóg obdarza nas życiem i chce byśmy mieli je w pełni. Aby być jak zielone drzewo, trzeba uwierzyć w Bożą miłość i odwzajemnić ją przez miłość bliźniego, w którym rozpoznaje Boży obraz i podobieństwo.

Na podsumowanie:

https://www.youtube.com/watch?v=TSuFB9Y3MFE 

Zadanie: na podstawie treści dzisiejszej katechezy wymyśl i zapisz w zeszycie hasło/ reklamę zachęcającą do zachowywania Bożych przykazań

Na koniec pomódl się piosenką

https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw   

 

TEMAT: BÓG OKAZUJE MI SWOJA MIŁOŚĆ W SAKRAMENCIE POKUTY

Otwórz podręcznik na str. 125, zapisz temat w zeszycie i przeczytaj przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-24).

Posłuchaj pytań :

https://www.youtube.com/watch?v=dcoIHBA5X5U

Bóg jest miłosiernym Ojcem, kocha mnie nawet wtedy, gdy oddalam się od Niego, popełniając grzech. Zawsze czeka na mnie, by przez sakrament pokuty przywrócić mi swą łaskę i przebaczyć grzechy.

Wykonaj plakat do dzisiejszej przypowieści – metodą collage ( wycinanie lub wydzieranie z gazet zdjęć, rysunków, napisów, tytułów i przyklejanie ich na papierze, możesz dorysowywać linie, symbole, ale nie dopisuj słów)

Wybierz sobie jeden z trzech tematów:

 1. Odejście z domu i roztrwonienie majątku przez młodszego syna (Łk 15,11-14)

Uwagi pomocnicze: na czym polega moje odejście od Boga, jak obchodzisz się ze swoimi talentami, zdolnościami… grzechy główne

 1. Życie młodszego syna w nędzy i postanowienie powrótu do Ojca (Łk 15, 14- 20)

Uwagi pomocnicze: co pomaga mi dostrzec mój grzech… co skłania mnie do sakramentu pokuty… jak się do niego przygotowuje…

 1. Powrót syna i postawa ojca względem niego (Łk 15,20 -24)

Pytania pomocnicze: jak często korzystam z sakramentu pokuty… co odzyskuje przystępując do spowiedzi…

Zrób plakat… poproś Rodziców o ocenienie… prześlijcie mi ocene lub plakat

Przeczytaj i pomódl się tekstem zapamiętaj ze str. 126

Zaplanuj swoja spowiedź…. Kiedy już będzie można…

Na koniec proponuje Ci  modlitwę codziennego rachunku sumienia:

 1. Co dobrego wydarzyło się dziś w twoim życiu?
 2. Co ci dzis nie wyszło?
 3. Za co chcesz Panu Bogu podziękować?
 4. O co chcesz Boga dziś poprosić?
 5. W czym się chcesz poprawić?

Módl się tą modlitwą codziennie.Rozmawiaj z Bogiem kochającym Ojcem. Dziękuj, proś, przepraszaj.

 

TEMAT: MARYJA NASZĄ MATKĄ I KRÓLOWĄ.

Tej katechezy nie znajdziesz w podręczniku…

Zapraszam na spotkanie Z Matką Bożą Jasnogórską, Królową Polski.

https://view.genial.ly/5ea43e8bda73ac0d8beb3dd4/interactive-content-miesiac-maryi?fbclid=IwAR21PQcYk2htrupjeC8TDVY5ETUJlkspDFUVOPx1F6ruV9k7Yrod20aveQ8

proszę jako zadanie domowe

 zrób domowa kapliczkę , ołtarzyk Matki Bożej – możesz wykorzystać obrazek, namalować i nakleić na tekturę, ulepić  figurkę Maryi z plasteliny, wykorzystać gotową figurkę,

ozdób ją kwiatami,  przygotuj świeczkę

przy tej kapliczce, ołtarzyku razem z rodziną gromadźcie się każdego dnia na majówce – śpiewając, recytując litanie do Matki Bożej Loretańskiej, pieśni maryjne

jeżeli możecie prześlijcie mi zdjęcie tej domowej kapliczki  ( lub ocenę )

tu masz wersję śpiewaną  litanii:

https://yuoutu.be/s4E7MBWFbvA

 

TEMAT: MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ- UCZYNKI  CO DO DUSZY.

Zaczniemy od :

https://youtu.be/vLzCQ77kpes

Proszę przeczytaj tekst  ze strony 136 w podręczniku…

Jak możemy pomóc ludzkiej duszy?

Odpowiedzi poszukaj w Słowie Boga, podręcznik str. 137

Zapisz w zeszycie temat, zrób pod tematem notatkę w formie słoneczka (wykorzystaj do tworzenia podręcznik , str. 136- 138).

Czyniąc miłosierdzie  naśladujemy miłosierdzie Boga.

Zapisz w zeszycie uczynki miłosierne co do duszy, wykonaj zadanie z podręcznika str.138 (w niebieskim kółku) – możesz do niego wykonać ilustrację… powodzenia…

                                              

TEMAT: MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ – UCZYNKI CO DO CIAŁA.

Znasz już uczynki miłosierne co do duszy.

Dziś zajmiemy się uczynkami miłosiernymi co do ciała. Po tych uczynkach inni mogą rozpoznać w nas uczniów Jezusa.  Proszę otwórz podręcznik na stronie 139 i przeczytaj opowiadanie o tym jak okazać miłość  Panu Jezus.

Jezus zaprasza nas do pełnienia uczynków miłosiernych w Ewangelii św. Mateusza ( Mt 25, 31-40)

Podręcznik str. 140

Jezus ludzi,  którzy podejmują czyny miłości wobec bliźnich nazywa BŁOGOSŁAWIONYMI CZYLI SZCZĘŚLIWYMI… zatem jeżeli chcemy być szczęśliwi – czyńmy dobrze bliźnim.

proszę zapiszcie w zeszycie temat:

Pod tematem zapiszcie uczynki miłosierne co do ciała i wykonajcie do wybranego uczynku ilustrację.

zapraszam do modlitwy o to byśmy byli miłosierni :

https://youtu.be/DAx01zgBz3s

podejmuj w tym tygodniu i nie tylko jak najwięcej uczynków  miłosiernych

Możesz tez obejrzeć film „Podaj dalej”, który pokazuje jak można przekazywać dobro…..

 

TEMAT: ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II UCZY MNIE MIŁOŚCI OJCZYZNY

Za nami uroczystość Matki Bożej Królowej Polski i Święto Konstytucji 3- maja… więc na dzisiejszej katechezie pochylimy się nad tematem miłości Ojczyzny, której chcemy uczyć się od św. Jana Pawła II.

Zaśpiewajmy na początek katechezy Jego ulubioną piosenkę: „Polskie kwiaty”

https://youtu.be/BzwOmoe2MF0

Proszę otwórz podręcznik na str. 145 – 146 i przeczytaj jak św. Jan Paweł II okazywał miłość  Ojczyźnie.

Teraz proszę zapisz w zeszycie temat:

Pod tematem narysuj ilustracje do tematu : Kto  ( lub co) miał wpływ na kształtowanie postawy patriotycznej Karola Wojtyły.

Wybierz jedna z trzech historii, które możesz znaleźć:

https://youtu.be/OuU2pwVb4PQ

https://youtu.be/udwXRcH8fUg

https://youtu.be/tPKn0C5S3HY

Z tego tygodnia  - to zadanie proszę by Rodzice ocenili lub odesłali  do oceny i tylko to…. (nie trzeba wysyłać notatek )

Dziękuję za wszystkie zadania, oceny… czekam na tych którzy maja zaległości z zadań lub tabelki…

 

TEMAT: PAN BÓG OPIEKUJE SIĘ ŚWIATEM I LUDŹMI.

Dziś chcemy przyjrzeć się w jaki sposób Pan Bóg opiekuje się światem. Za chwilę usłyszysz fragment Ewangelii, który pomoże nam odkryć, w jaki sposób Pan Bóg opiekował się swoim Synem i jak, mimo różnych trudności i zagrożeń, realizował swoje plany. Posłuchaj fragmentu Ewangelii:

https://youtu.be/jczuQICYQoQ

Opiekę Boga nad światem  i ludźmi nazywamy Opatrznością Bożą. Proszę zapisz w zeszycie temat katechezy, pod nim narysuj oko Bożej Opatrzności i z zapamiętaj ze str. 152 napisz czym jest Boża Opatrzność i dlaczego św. Dominik Savio nie bał się chodzić do szkoły.

Na koniec katechezy zaśpiewaj pieśń, która wyraża naszą wiarę w opiekę Pana Boga.

https://youtu.be/2yp7Wxik8bs

 

TEMAT: Święty Jan Paweł II – Wielki Polak.

Tego tematu nie znajdziesz w podręczniku.

Zaczniemy od urodzinowej piosenki: „Nie zastąpi Ciebie nikt”

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Teraz zapraszam Cię na spotkanie  z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

zadanie dla chętnych: wykonaj prezent urodzinowy -20 maja- dla papieża Polaka (nie chcę podpowiadać… tort, laurka, kwiaty, obraz….)

można odesłać zdjęcie do oceny

 

Kochani Rodzice i Uczniowie, dziękuję za piękną pracę, zadania, oceny…..w tym tygodniu nic nie odsyłacie, chyba że zadanie dla chętnych

Natomiast czekam na zaległości…. Oceny z tabelki, zaległe zadania

Pozdrawiam s.agata

 

TEMAT: PAN BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA

Po zapisaniu w zeszycie dzisiejszego tematu, proszę przeczytaj opowiadanie o radości Mateusza z podręcznika, str. 153

Z jaką informacją przybiegł Mateusz do księdza?

Jak zachowywał się Mateusz?

Dlaczego Mateusz tak bardzo cieszył się z narodzin siostry?

Każde dziecko przynosi wiele radości na świat. Możemy powiedzieć, że dziecko jest darem dla ludzi. Dziś na katechezie chcemy odkryć, że Pan Jezus jest takim darem dla świata.

Przeczytaj z podręcznika rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem, w której Jezus odkrył przed Nikodemem, że jest darem dla świata, str. 154

Dokończ zdanie: W czasie rozmowy z Panem Jezusem Nikodem dowiedział się,  że……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pomocna może być str. 154)

Na koniec wykonaj zadanie

https://drive.google.com/file/d/1UCBakn7CnqmOARNoUob_j002kbhp15r8/view?usp=sharing

na  koniec katechezy zaśpiewaj piosenkę: „Bóg tak umiłował świat”

https://youtu.be/3KBN4ZvTm58

 

TEMAT: PAN BÓG OPIEKUJE SIĘ KOŚCIOŁEM.

Przeczytaj z podręcznika opowiadanie, w jaki sposób Pan Bóg opiekował się Janem Pawłem II (str. 156).

Zapewne zauważyłeś, że papież Jan Paweł II wiedział, że został ochroniony przez Bożą Opatrzność i Maryję.  Dlatego dziękował za ocalenie życia. Opieka Pana Boga nad Papieżem to jedno z wydarzeń, które mówi nam o tym, że Pan Bóg stale troszczy się o cały Kościół.

Przeczytaj wydarzenie z początków istnienia Kościoła, które również pokazuje nam, jak Bóg troszczył się o pierwszego papieża (str.  157 )

W naszych czasach chrześcijanie są również prześladowani, tak jak św. Piotr, za to, że wierzą w Chrystusa i głoszą Ewangelię.

Jak możemy pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu prześladowania?

Zapisz temat katechezy, jako notatkę wykonaj krzyżówkę

https://drive.google.com/file/d/1rxS-Ky7NY-V8RvtR7aRByjRnb9kXL8BH/view?usp=sharing

na zakończenie obejrzyj film o prześladowaniu chrześcijan i pomódl się za prześladowanych

https://youtu.be/vskOTuRyQOw

 

Kochani Rodzice i Uczniowie, dziękuje za Waszą piękną pracę, wszystkie oceny i zadania

w tym  tygodniu nie odsyłacie zadań… czekam tylko na zaległe oceny z tabelki i zaległe zadania

pozdrawiam s.agata

 

TEMAT: JESTEM WDZIĘCZNY PANU BOGU.

Poprzednią katechezę rozpoczęliśmy od  przypomnienia św. Jana Pawła II i zamachu na jego życie. Pamiętasz co uczynił Papież rok i dwa po zamachu. Dokąd się udał? Dlaczego?

My też mamy za co dziękować Panu Bogu….Dziś chcemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu. Przypomnij sobie jakie znasz sposoby dziękowania  ludziom: jak dziękujesz Rodzicom,. Kolegom, nauczycielom….

Na  początek przeczytaj fragment Ewangelii pokazujący jak Jezus doświadczał jednocześnie wdzięczności i niewdzięczności.                                                                                                                                  Możesz skorzystać z podręcznika ( str.159)  lub Pisma Św. ( Łk 17, 11-19)

Kto wyszedł naprzeciw Jezusa?

O co prosili Pana Jezusa?

W jaki sposób prosili?

Co Pan Jezus kazał im zrobić?

Co się stało z trędowatymi, gdy szli do kapłanów?

Jak jeden z uzdrowionych – Samarytanin – podziękował Jezusowi?

Co zasmuciło Pana Jezusa?

Pomyśl kiedy najlepiej okazujemy wdzięczność Panu Bogu  za wszystko co dla nas  uczynił?

Po rozwiązaniu tego zadania znajdziesz odpowiedź:

https://drive.google.com/open?id=14XNJPtS-krMSlPmsUN09B2pMXdPG5FSv

Zapisz temat katechezy, wpisz rozwiązanie

Przeczytaj opowiadanie o wdzięczności swoich rówieśników (str.160-161)  i zastanów się, czy również możesz piękniej dziękować?

Pod tematem dokończ zdania:

Boże, dziękuję  Ci za……………………………………………………………………………….

Boże, dziękuję  Ci za……………………………………………………………………………….

Boże, dziękuję  Ci za……………………………………………………………………………….

Boże, dziękuję  Ci za……………………………………………………………………………….

Boże, dziękuję  Ci za……………………………………………………………………………….

To zadanie niech będzie Twoją modlitwą na koniec katechezy

 

TEMAT: PAN JEZUS JEST MOIM DOBRYM PASTERZEM.

Na początek katechezy trochę na wesoło:

https://view.genial.ly/5eaf2c2128777d0d4ca7d94d/presentation-pasterz

zapraszam teraz na spotkanie z Jezusem Dobrym Pasterzem. Proszę zapisz w zeszycie temat katechezy, otwórz podręcznik na str. 163 i przeczytaj opis Jezusa Dobrego Pasterza ( J10, 1-5.11-15)

Pod tematem zrób notatkę z komentarza do Ewangelii, str. 163

Zadanie: narysuj Jezusa Dobrego Pasterza, nie zapomnij dorysować Jego owieczek, czyli też siebie

To zadanie poproś, by Rodzice Ci ocenili… lub prześlijcie go do mnie…

Na koniec katechezy zaśpiewaj „Pan jest pasterzem moim”

https://yuotu.be/h7hoWVy-5-I

 

TEMAT: JEZUS UCZY MNIE POSŁUSZEŃSTWA.

Na początek katechezy posłuchaj opowiadania:

https://youtu.be/LYPBM2YHvKk

jak określimy postawę Ali względem Boga i rodziców?

Jak skończyła się przygoda Ali?

Jak myślisz, co Ala zrozumiała?

Jak dziewczynka powinna się zachować względem rodziców przed i po przygodzie?

Czy Ala okazała posłuszeństwo Bogu i rodzicom?

Zapraszam teraz na spotkanie z Jezusem, od którego będziemy chcieli uczyć postawy posłuszeństwa wobec Boga i ludzi. Otwórz  proszę podręcznik na str. 169

Pod tematem zapisz na czym polegało posłuszeństwo Jezusa  - wykorzystaj podręcznik str.169, pomocny może też być tekst zapamiętaj str. 170

Pod notatka wykonaj ćw. – dobierz właściwy tekst biblijny do ilustracji , pokoloruj rysunki

https://drive.google.com/file/d/17j9RjAynAd6Y61NgRu02AwZZ8luuoNN4/view?usp=sharing

na koniec katechezy pomódl się o to, byś Ty też był posłuszny Bogu i ludziom na wzór Jezusa.

 

TEMAT : JESTEM DZIECKIEM BOŻYM.

Druga katecheza w tym tygodniu to trochę zabawy z okazji Dnia Dziecka….

https://view.genial.ly/5ed0be2567693c1203b0aee2/social-action-dzien-dziecka-niespodzianka-klasy-starsze

Z tego tygodnia nie odsyłacie żadnych zadań…

pozdrawiam

 

TEMAT:  JEZUS JEST MOIM POKARMEM NA ŻYCIE WIECZNE.

Obejrzyj filmik jak przygotować się do wycieczki górskiej.

https://youtu.be/tzJ2iQ4x64s

Tak jak wybierając się w góry trzeba się do tej wyprawy przygotować, podobnie jest z naszym życiem. Można je porównać do pielgrzymki. Pielgrzymujemy do nieba… Aby nie ustać w tym pielgrzymowaniu, potrzebny jest nam dobry pokarm, który nas wzmocni i pomoże dobrze przejść przez życie. Potrzebny jest nam dobry  Przewodnik-Jezus, który nas poprowadzi przez ziemskie życie.

Zapisz w zeszycie temat katechezy, pod tematem wypisz z podręcznika str.172 co pomaga duszy, by wzrastała  i nie ustała w drodze do nieba. Pod notatką narysuj co jest najlepszym pokarmem w drodze do nieba.

Na koniec katechezy pomódl się słowami piosenki: „w kruszynie chleba Panie jesteś”

https://youtu.be/BR7Ava9ibnc

 

TEMAT: UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

tej katechezy nie ma w podręczniku… jest przygotowaniem do Uroczystości Bożego Ciała

https://view.genial.ly/5ece6fe095a58b0d8d8c7322/guide-boze-cialo

zadanie domowe : przygotuj dekoracje na Boże Ciało, którymi ozdobisz okna Waszego domu, będące świadectwem Waszej wiary.

 

TEMAT: SERCE PANA JEZUSA

Witajcie Kochani, kolejna katecheza której nie ma w podręczniku… taka związana z tym, co przeżywamy w Kościele czyli…. Uroczystość Bożego Ciała

Tu adres pod którym znajdziesz tą katechezę…

https://view.genial.ly/5ecf8a50e61bc90d1d4cb76b/interactive-content-najswietsze- serce-jezusa

Oczywiście nic nie odsyłacie….pozdrawiam s.agata

 

TEMAT: MODLITWA I SAKRAMENTY ŚWIĘTE W DRODZE DO BOGA OJCA

Otwórz podręcznik na str. 180, przeczytaj temat i wprowadzenie ze strony 180…                                        Jezus zaprasza nas, zachęca do modlitwy. On sam często odchodził w miejsca osobne i modlił się. Zapewne modlitwa była dla Niego umocnieniem więzi z Ojcem.

Do czego zachęca nas Pan Jezus?

Dlaczego modlitwa jest ważna?

Jakiej modlitwy nauczył nas Jezus?

Zapisz proszę temat w zeszycie i uzupełnij zdanie:

MODLITWA JEST TO …………………………………… Z ……………………………….. . PRZEZ CODZIENNĄ MODLITWĘ ZBLIŻAM SIĘ DO ……………………………………….. I ŁATWIEJ MI KROCZYĆ DROGĄ DO ……………………………… .

Obok modlitwy pomocą do osiągnięcia życia wiecznego – nieba są sakramenty święte, które z ustanowienia Chrystusa stają się w widzialny sposób źródłem łaski Bożej, potrzebnej do zbawienia.

Dopisz w zeszycie :

SAKRAMENTY ŚWIĘTE SĄ………………………………….. ZNAKIEM………………………………………………ŁASKI
BOŻEJ POTRZEBNEJ DO ……………………………………………….. .

Poszukaj w podręczniku, str. 181 co na temat modlitwy powiedzieli święci: św. Jan Paweł II i bł. Edmund Bojanowski, wybierz z tych wypowiedzi jedno zdanie dla siebie i zapisz w zeszycie

Na koniec katechezy odpowiedz w sercu na pytania z podręcznika, str. 182- zastosuj

 

TEMAT: Z JEZUSEM MOJE  ŻYCIE JEST PIĘKNIEJSZE.

To już ostatnia katecheza w tym  roku szkolnym… dlatego zapraszam Cię do refleksji… jaki było ten rok… do podziękowań ale też i przeproszenia

https://youtu.be/xF_wWMEvjtA

 Jezus chce być obecny w naszym życiu. otwórz podręcznik  na str. 183 i przeczytaj o pragnieniu Jezusa (183-184)

Zapisz temat katechezy

Pod tematem dokończ zdanie:

PANIE JEZU, ZAPRASZAM CIĘ ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pod spodem wykonaj rysunek nt:

WYRUSZAM Z JEZUSEM NA WAKACYJNE ŚCIEŻKI

Pomocą w wykonaniu tego zadania mogą być dobre rady na wakacje:

 1. Nie przeżywaj niedzieli bez Mszy Św.
 2. Nie spędzaj dnia bez modlitwy
 3. Włóż do plecaka modlitewnik i różaniec
 4. Podziwiaj Boga w przyrodzie
 5. Nie zakłócaj spokoju innym
 6. Szanuj dobro wspólne
 7. Wyślij do bliskich kartkę z pozdrowieniami
 8. Bądź usłużny wobec innych
 9. Noś krzyżyk lub medalik
 10. Nie zapomnij o Panu Bogu

 

Kochani Uczniowie i Rodzice dziękuję za Waszą ciężką  pracę, życzę Wam pięknych wakacji…pamiętajcie o Panu Bogu …

tu moje życzenia i podziękowania dla Was:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiteable.com%2Fwatch%2Fwakacje-oglna-2621069&h=AT3VctvLNTK1fCwu1UNNYri_S-cgH5KJEV47f11Pwu6wN9-d3WJQ0MdGO4eB6Vlh7Fyt3PhfZDYUkkoE0u-WygHTJx4ZIJeYUD_1IavpOUWgKSv-kLMVeaUcbGXq9wSysaFS&s=1