Katecheza zdalna - klasa 5 SP

Data

17.03.2020 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Pozdrawiam wszystkich uczniów klas V. W najbliższym czasie nie będziemy mogli spotkać się na katechezie w szkole dlatego zapraszam do skorzystania z wyjątkowej formy lekcji religii za pośrednictwem strony internetowej. Wykorzystajcie czas pobytu w domu do pogłębienie swojej wiary i wiedzy religijnej.

Temat: "Bóg daje świadectwo o Swoim Synu".

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=VmCYF-808Eo

Pomyśl, co to znaczy być świadkiem? Poznaliśmy już jednego ze świadków Pana Jezusa - św. Jana Chrzciciela. 

Każdy z nas może być świadkiem swojej wiary i przynależności do Jezusa. 

Przeczytaj fragment Ewangelii Mt 17, 1-8.

Pomyśl, co wydarzyło się na górze Tabor? Co Bóg powiedział o Panu Jezusie?

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=FqF5L-oSnqE

Przeczytaj podręcznik na str. 132-134

Zapisz do zeszytu notatkę:

Bóg na Górze Przemienienia dał świadectwo o Jezusie i nazwał Go "umiłowanym Synem" oraz nakazał nam Go słuchać. Jezus uczy nas posłuszeństwa. Jest dla nas wzorem wypełniania naszych obowiązków. 

Pomyśl, czy jesteś świadkiem Pana Jezusa? Pomódl się modlitwą Ojcze nasz. Wypowiadając słowa "bądź wola Twoja" zastanów się w jaki sposób wypełniłeś dziś wolę Ojca Niebieskiego?

 

Temat: "Jezus zaprasza nas do swego królestwa".

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=r9omqwqHNiE

Niesamowite jakie budowle człowiek potrafi wznosić.

Pomyśl ile czasu, pracy, wydatków potrzeba aby wybudować zwykły dom. Co, jeśli chce się zbudować całe królestwo? 

W czasach ziemskiego życia Pana Jezusa Izraelici nie mieli swojego królestwa. Dlatego myśleli, że obiecany Zbawiciel (Mesjasz), wyzwoli Izraelitów z rzymskiej niewoli i na nowo utworzy królestwo Izraela. 

Poszukaj i przeczytaj Łk 17,20-21

Królestwo, o którym mówi Pan Jezus jest w naszych sercach a jego widzialną stroną jest wspólnota Kościoła, do której należymy przez chrzest święty. 

Do czego Pan Jezus porównuje rzeczywistość królestwa Bożego?

Przeczytaj: Mk 4, 26-29,

                 Mk 4, 31-32

Każdy z nas ma się rozwijać podobie jak rozwija się ziarno zboża czy gorczycy. 

Przeczytaj podręcznik na str. 135-137

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Przez chrzest święty zostaliśmy włączeni do królestwa Bożego. Przez modlitwę, słuchanie słowa Bożego i życie sakramentalne budujemy królestwo Boże. 

Spróbuj nauczyć się piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=r9omqwqHNiE

Tekst w podręczniku na str 137.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo.

Temat: "Uczestniczę w misji Jezusa Chrystusa"

Każdy człowiek ma do spełnienia w życiu jakieś zadanie czyli misję. Rodzice mają wychować i wykształcić swoje dziecko, ale również zadbać o wzrost wiary. Zadaniem dziecka jest szanować rodziców, wychowawców i nauczycieli, a przez to rozwijać się intelektualnie i duchowo. W tej katechezie poznamy potrójną misję Pana Jezusa i to, w jaki sposób my rownież w niej uczestniczymy.

Poszukaj w Piśmie Świętym i odpowiedz na pytania:

Mt 11,2-5 - o jakich czynach i cudach mówi Pan Jezus? Czy zwykły człwiek mógłby czynić takie rzeczy?

J 18,37 - po co Pan Jezus przyszedł na świat?

Łk 15, 4-7 - kto jest dobrym pasterzem, o którym mówi opowiadanie?

J 13, 12-15 - co uczynił Jezus apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy?

Zobacz do podręcznika na str 138 - dowiesz się jaką misję do spełnienia otrzymał Jezus.

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=85EGUFcQ-qI&list=RD85EGUFcQ-qI&index=1

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Pan Jezus jest Kapłanem - w ofierze Ojcu złożył samego siebie na ołtarzu krzyża. 

Pan Jezus jest Prorokiem - mówił ludziom o Bogu, głosił Ewangelię.

Pan Jezus jest Królem - troszczył się o ludzi, uzdrawiał, karmił, służył.

Ja też przez chrzes święty jestem włączony w misję Pana Jezusa.

Jestem Kapłanem - dlatego codziennie modlę się, w nedzielę uczestniczę we Mszy Świętej, przyjmuję sakramenty święte

Jesteś Prorokiem - dlatego słucham i czytam Pismo Święte, uczestniczę w katechezie, przyznaję się do swojej wiary

Jestem Królem - dlatego mam otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka i pomagam innym

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo 

Temat: "Jezus głosi Dobrą Nowinę o królestwie Bożym"

W ostatnim czasie docierają do nas raczej złe widomości. Z tego powodu również nie możemy się spotykać na na katechezie i innych lekcjach w szkole. Pomyśl przez chwilę, jaka wiadomość mogłaby Cię dzisiaj ucieszyć?

Pan Jezus podzielił się z nami najpiękniejszą Dobrą Nowiną - Nowiną o zbawieniu i o tym, że Bóg kocha każdego z nas. 

Posłuchaj:

 https://www.youtube.com/watch?v=nsrccKaKVfU

Zastanów się:

Co czynił Pan Jezus?

Jakie znaki towarzyszyły głoszeniu Dobrej Nowiny?

Przeczytaj podręcznik na str. 143-145.

W zeszycie zapisz temat.

Narysuj otwartą księgę i umieść tam napis. Po jednej stronie napisz "Ewangelia", a po drugiej "Dobra Nowina" o Jezusie

Jedna z tajemnic różańcowych nawiązuje do treści dzisiejszej katechezy (III tajemnica światła - Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia). Pomódl się tą tajemnicą o ustanie epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Pomocą może Ci posłużyć:

https://www.youtube.com/watch?v=GW_zxfX47PY

 

Temat: "Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia - biorę udział w Triduum Paschalnym".

Rok liturgiczny o którym uczyliśmy się w kl. IV to wspomnienie różnych wydarzeń z życia Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych. Sercem roku liturgicznego, czyli jego najważniejszą częścią, jest Triduum Paschalne. 

Słowo triduum z języka łacińskiego oznacza trzy dni.

Pascha to święto, o którym już mówiliśmy (zobacz katechezę nr 19 - Pascha w Starym i Nowym Testamencie).

Triduum Paschalne obejmuję Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną wraz z Niedzielą Wielkanocną.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU

Zapisz temat w zeszycie.

Na podstawie filmu i podręcznika na str 200-204 napisz, jakie wydarzenia z życia Pana Jezusa wspominamy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Niedzielę Wielkanocną. 

To Triduum Paschalne będzie wyjątkowe. Za względu na trwającą epidemię nie będziemy mogli przeżywać go jak co roku w kościele. Przeżyj je wraz z rodzicami w domu. Niech będzie to okazja do uświadomienia sobie że wspólnota rodzinna też jest Kościołem - Kościołem domowym. 

Na koniec zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=AK1pezkvFc8

Pomódl się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Temat: "Święta Faustyna wzorem zawierzenia siebie i świata Bożemu Miłosierdziu".

Czy myśleliście kiedyś o tym, jaki jest Bóg? Co możemy powiedzieć o Bogu? Jest mądry, potężny, wszechmocny, wszystkowiedzący, niewidzialny, sprawiedliwy. Poznając Boga, poznajemy jakim On jest. 

W pierwszą niedzielę po wielkanocy przypominamy sobie o największym przymiocie Boga jakim jest Miłosierdzie. 

Pan Jezus wybrał świętą siostrę Faustynę, aby przypomnieć ludziom, że Bóg jest przede wszystkim miłosierny. 

Zobacz film o św. Faustynie:

 https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y

Przeczytaj podręcznik na str. 191-193

Pan Jezus pragnął, aby w pierwszą niedzielę po wielkanocy obchodzono Święto Bożego Miłosierdzia. To święto dla całego Kościoła ustanowił święty popież Jan Paweł II. 

W Polsce znajduje się szczególne miejsce poświęcone Bożemu Miłosierdziu, to sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=7dWDviU77xw

Zapisz temat i notatkę.

Miłosierdzie Boże jest ratunkiem dla ludzi w każdym niebezpieczeństwie. Uczy nas tego osoba św. siostry Faustyny Kowalskiej. Pan Jezus chce, abyśmy czerpali z nieskończonego źródła Bożego Miłosierdzia. Pomocą w tym służą nam:

 1. Święto Bożego Miłosierdzia - w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
 2. Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 3. Obraz "Jezu ufam Tobie".
 4. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia - godz. 15.00 - godzina śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
 5. Głoszenie innym orędzia Bożego Miłosierdzia.

Pomódl się Koronką do Bożego Miłosierdzia o ustanie epidemii (tekst w podręczniku na str. 193)

Pomocą może Ci posłużyć:

https://www.youtube.com/watch?v=cl0VeJWZDwM

Temat: "Poznajemy królestwo Boże w przypowieściach Pana Jezusa".

Pomyśł przez chwilę, jaką piękną historię ostatnio słyszałeś, cztałeś, oglądałeś? Dlaczego Cię zainteresowała? Jakie wnioski można było z niej wyciągnąć? Czy miała jakiś morał? Każde wartościowe opowiadanie kryje w sobie przesłanie. 

Pan Jezus był nazywany nauczycielem. Nauczał ludzi, głosił Ewangelię. Nie miał do dyspozycji takich środków jak współcześni nauczyciele. Nie posługiwała się internetem, tablicą multimedialną ani żadnymi innymi pomocami, jakie znamy dziś ze szkoły. Mimo to ludzie słuchali Go z zainteresowaniem. 

Pan Jezus nauczając posługiwał się przypowieściami. 

Przypowieść to opowiadanie, w którym Pan Jezusa wykorzystując obrazy i sytuacje z codziennego życia, ukazywał rzeczywistość królestwa Bożego. 

Poszukaj w Piśmie Świętym i przeczytaj:

 1. Przypowieść o ziarnku gorczycy Mk 4,30-32
 2. Przypowieść o skarbie Mt 13, 44-45
 3. Przypowieść o perle Mt 13, 45-46
 4. Przypowieść o zasiewie Mk 4, 26-29
 5. Przypowieść o sieci Mt 13, 47-50

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Przypowieść to opowiadanie, w którym zdarzenia i osoby nie są ważne same w sobie, ale służą jako zobrazowanie innej prawdy. Pan Jezusa wykorzystując obrazy i sytuacje z codziennego życia, ukazywał rzeczywistość krolestwa Bożego. 

Zadanie: Narysuj w zeszycie ilustrację do jednej z przeczytanych przypowieści.

Możesz zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=13wDxO7NE5E

Pomódl się modlitwą z podręcznika str. 148. 

Temat: "Buduję królestwo Boże, przystępując do sakramentów świętych".

Przeczytaj siedem krótkich opowiadań zamieszczonych w podręczniku na str. 149-150.

Każde z tych opowiadań obrazuje sytuacje z życia człowieka. Czy wiesz, jak nazywamy te wydarzenia? One dają nam życie i przez nie doświadczamy bliskości Boga. To oczywiście sakramenty. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=8pl7_NJOHvU

Przeczytaj Mt 5, 13-16 (podręcznik str. 151)

Sól daje smak i chroni przed zepsuciem. Światło rozprasza mrok, prowadzi do celu, daje ciepło. 

Aby być dla świata "solą i światłem" musimy umacniać się sakramentami. 

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Sakramenty dają uczniom Jezusa życie i napełniają radością. Umacniają przyjaźń z Jezusem. Ich przyjmowanie sprawia, że królestwo Boże żyje w nas. 

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=-bJMbQm2jbY

Podziękuj Bogu za dar sakramentów: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Temat: "Słowo Boże moim drogowskazem do nieba"

Kedy uczestniczymy w niedzielnej Mszy Świętej, wsłuchujemy się w słowo Boże. W historii było wielu ludzi, którzy bardzo uważnie słuchali, co Bóg do nich mówi. Jednym z nich był św. Antoni Pustelnik. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=-K-V4Le7i_A

Przeczytaj w podręczniku o św. Antonim Pustelniku na str. 153.

Antoni usłyszał w kościele słowo Boże i wiedział od razu, co ma czynić. Odczytał słowa Ewangelii jako wskazówki dla siebie.

Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego, jest dla chrześcijan szczególnym drogowskazem, uczy jak żyć, jak postępować, jak być szczęśliwym i osiągnąć niebo. 

Posłuchaj, jakich wskazówek udziela nam Pan Jezus:

https://www.youtube.com/watch?v=SAHBvWaiVls

Pan Jezus porównał słowo Boże do ziarna. Ziarno pada na różne miejsca, które symbolizują ludzkie serca. 

Pomyśl, co przeszkadza w przyjęciu słowa Bożego?

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=CiosC_uaLAY

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Słowo Boże jest wyrazem Bożej miłości i dobroci. Należy je przyjmować z wdzięcznością i wielkodusznie na nie odpowiadać. 

Zadanie: W najbliższą niedzielę wróć w domu do usłyszanej Ewangelii. 

 1. Czytaj - zadbaj o atmosferę wyciszenia. Czytaj powoli i spokojnie.
 2. Rozważ - zapytaj siebie, co Bóg chce Ci powiedzieć przez to słowo?
 3. Módl się - aby usłyszane słowo Boże mogło wydać w Tobie owoc.

Pomódl się modlitwą w podręczniku na str. 155. 

Temat: "Modlitwą i czynem odpowiadam na słowo Boże".

Nie zawsze zwracamy uwagę na to, jak postępujemy. Jednak to, co mówimy i jacy jesteśmy, ma wielkie znaczenie nie tylko dla nas samych, lecz przede wszystkim dla innych ludzi i dla Boga. 

Posłuchaj opowiadania:

https://www.youtube.com/watch?v=uFSWtNR9VXs

To opowiadanie możesz też przeczytać w podręczniku na str. 156. 

Pomyśl, ile takich dziur, ile gwoździ jest w naszym codziennym postępowaniu?

Przeczytaj historię o św. Bonawenturze i św. Tomaszu z Akwinu (podręcznik str. 156). Ci wielcy święci odznaczali się wielką mądrością. Tajemnica ich mądrości i świętego życia tkwiła w bliskiej relacji do Pana Jezusa. 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=xeQGi208Fpw

Mocnym fundamentem naszego życia jest Pan Jezus. Dom naszego życia będziemy budować na trwałym fundamencie, jeśli będziemy pamiętali o modlitwie i żyli według wskazań Ewangelii. Nasze dobre uczynki są świadectwem tego, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Przeczytaj co o tym pisze św. Jakub w swoim liście Jk2,14.17 (podręcznik str. 157).

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=Ekd77qSMwvI

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Modlitwa i dobre uczynki są zewnętrznymi znakami, po których poznajemy, że słuchamy słowa Bożego i budujemy nasze życie na skale, którą jest Pan Jezus. 

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 158.

Temat: "Zasłuchany w słowo Pana chcę żyć lepiej".

Codziennie dociera do nas tyle informacji, że w końcu przestajemy ich słuchać. Czasem nie wiemy, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Dlatego zawsze warto sięgać po słowo, które daje życie i jest prawdą. To słowo Boga. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=uA51Inlhf7w

Historia Samuela uczy nas, że Bóg mówi do ludzi. Droga do zbawienia prowadzi przez słuchanie i wypełnianie słowa Bożego. 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=X2tQjp8kufk

Pan Jezus mówi, że sami, bez pomocy Bożej, nie możemy się zbawić. Potrzebujemy łaski Bożej, pomocy Bożej. Otrzymujemy ją w słowie Boga, kierowanym do nas każdego dnia. Z naszej strony potrzeba chęci i otwartości serca na głos Boga. 

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Bóg zawsze przemawiał do człowieka. Dziś mówi do nas z kart Pisma Świętego. Posługuje się też ludźmi i mówi do nas przez kapłanów, rodziców i nauczycieli. Odpowiedzią na słowo Boże są nasze dobre czyny i słowa. 

Przeczytaj dowolny fragment Ewangelii i pomyśl, co w tym fragmencie Bóg mówi do Ciebie?

Pomódl się aktem wiary, nadziei, miłości i żalu.

Temat: "Jezus zaprasza mnie na drogę błogosławieństw".

Każdy człowiek chce być szczęśliwym. Pomyśl, co jest Ci potrzebne aby czuć się szczęśliwym?

Przeczytaj opowiadanie w podręczniku na str. 162

Zastanów się, czy Twoja wizja szczęścia i Twoje pragnienia pokrywają się z nauką Pana Jezusa? 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=3SQywWVG2j0

Kogo Pan Jezus nazywa błogosławionymi (szczęśliwymi) - tego kto jest ubogi w duchu, kto cierpi, kto jest łagodny, kto ma czyte serce, kto pragnie pokoju, kto jest prześladowany. 

Pan Jezus uważa za szczęśliwych tych, którzy w naszym odczuciu powinni być nieszczęsliwi. Pan Jezus nie pomylił się. Sam był ubogi, łagodny, cierpiał udrękę, pragnął sprawiedliwości i pokoju, miał czyste serce, był miłosierny i prześladowany. Dziś króluje w niebie i czeka na nas w domu Ojca. Jeśli chcemy być szczęśliwymi w wieczności z Jezusem - musimy starać się Go naśladować tutaj na ziemi.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=KafMmCQmL7s

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Pan Jezus pragnie abyśmy byli szczęśliwi tzn. błogosławieni. Dlatego zostawił na wskazówki w postaci ośmiu błogosławieństw. Prawdziwe szczęście człowieka polega na bliskości Boga. Będziemy blisko Boga, gdy będziemy w swoim życiu naśladować Pan Jezusa. 

Na koniec posłuchaj

 https://www.youtube.com/watch?v=uAVGiheYA5s

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 164.

 

Temat: "Jan Paweł II - 100 lecie urodzin".

Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. 

Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjatkowy, że prawdziwe są słowa piosenki "nie zastąpi Ciebie nikt".

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W tym roku mija 100 lat od urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Jest uznawany za proroka naszych czasów. Podnosił ludzi na duchu, krzewił ducha jedności i szacunku, umacniał wiarę, uczył miłości do Boga i każdego człowieka, zwłaszcza słabego i chorego, uczył szacunku do ludzi innych religii, przekonywał, że lekiem na każde zło jest wiara w Miłosierdzie Boże.

Pomódl się Litanią do św. Jana Pawła II:

https://www.youtube.com/watch?v=NicF-YwRiOk

 

Temat: "Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz podpowiada mi, jak iść drogą błogosławieństw".

Wiemy już, że człowieka prawdziwie szczęśliwego nazywamy błogosławiony. Wskazania, jakie dał nam Pan Jezus w nauce o błogosławieństwach (patrz katecheza "Jezus zaprasza mnie na drogę błogosławieństw"), nie są łatwe. Jednak to, co dziś wydaje się tak mało popularne (ubóstwo, łagodność, przyjmowanie udręk, pragnienie Boga, miłosierdzie, dążenie do pokoju, przyjmowanie prześladowania, odrzucenia) jest wielką wartością w oczach Boga. 

Ewangeliczne błogosławieństwa w pełni zrealizował w swoim ziemskim życiu Pan Jezus. Wśród naśladowców Pana Jezusa znajduje się bł. ks. Bronisław Markiewicz.

O ks. Bronisławie Markiewiczu przeczytaj w podręczniku na str. 166. 

Zobacz:

 https://www.youtube.com/watch?v=3UyoJv0psxk

Przeczytaj słowa bł. ks. Bronisława Markiewicza (podręcznik str. 167).  

Bł. Ks. Bronisław Markiewicz całe swoje życie poświęcił dla Boga i bliźnich. Pomagał biednym dzieciom, wychowywał do pracy, uczył modlitwy, założył zgromadzenie sióstr i księży, zajmujące się wychowaniem młodzieży. Jest dla nas wzorem chrześcijańskiego życia. 

Zapisz w zeszycie temat. Jako notatke wykonaj tabelę w której zapiszesz swój plan na najbliższy tydzień. Co wykonasz każdego dnia dla Boga i drugiego człowieka?

Dzień Co uczynię dla Boga i bliźniego? Czy to, co zaplanowałem zrealizowałem?
Niedziela

Dla Boga:

Dla bliźniego:

 
Poniedziałek

Dla Boga:

Dla bliźniego:

 
Wtorek

Dla Boga:

Dla bliźniego:

 
Środa

Dla Boga:

Dla bliźniego:

 
Czwartek

Dla Boga:

Dla bliźniego:

 
Piątek

Dla Boga:

Dla bliźniego:

 
Sobota

Dla Boga:

Dla bliźniego:

 

Pomódl się modlitwą do św. Michała Archanioła, którego wielkim czcicielem był bł. ks. Bronisław Markiewicz:

https://www.youtube.com/watch?v=rCfyj0LTTHA

 

Temat: "Święty Franciszek pokazuje mi, jak szczęśliwa jest droga błogosławieństw".

Kiedy człowiek czuje się szczęśliwy? Przeczytaj opowiadanie o Julii (podręcznik str. 168).

Julia posiadała wszystko. Nie czuła się jednak szczęśliwa, była smutna i samotna. Poczuła się szczęsliwa, gdy odkryła radość dzielenia się z innymi. 

W historii Kościoła było wielu młodych ludzi, którzy poszukiwali szczęścia. Jednym z nich był Jan Bernardone, znany dziś wszystkim jako św. Franciszek z Asyżu. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=rDWjqBONJic

Święty Franciszek odnalazł szczęście w naśladowaniu Pana Jezusa. 

Pomyśl: Czym dla Ciebie jest szczęście? W jaki sposób nasladujesz Jezusa? Jaką wartość mają dla Ciebie rzeczy materialne? Czy wprowadzasz pokój i zgodę w swojej rodzinie, w klasie?

Chrześcijanin powinien być człowiekiem pragnącym dobra i pokoju, tak jak św. Franciszek. Posłuchaj piosenki:

 https://www.youtube.com/watch?v=ffq2MR-PIcA

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Święty Franciszek urodził się w Asyży w 1182 roku. Był synem bogatego kupca. Przeżył nawrócenie i zapragnął naśladować ubogiego Jezusa. Jest dla nas wzorem, jak realizować w życiu drogę ośmiu błogosławieństw. Odznaczał się wielką miłością do przyrody, dlatego papież Jan Paweł II ustanowił go patronem ekologów. 

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 170. 

Temat: "Żyję Ewangelią we wspólnocie rodzinnej, kościelnej, szkolnej i narodowej".

Ludzie potrzebują siebie nawzajem. Dlatego tworzą wspólnoty. Żyjemy w rodzinie, modlimy się we wspólnocie Kościoła, uczymy się razem z kolegami i koleżankami z klasy, troszczymy się o dobro wspólne jakim jest nasza Ojczyzna. 

Jako chrześcijanie wiemy, jakimi wartościami powinniśmy kierować się w naszym życiu. Pan Jezus wskazał na te wartości w Ewangelii. Przewodnikiem po tych wartościach jest dla nas św. Jan Paweł II. 

Przeczytaj w podręczniku na str. 171-172 co o rodzinie, Kościele, szkole i Ojczyźnie mówił św. Jan Paweł II.

Pomyśl, jak pokazać, że żyjesz Ewangelią w różnych współnotach?

Rodzina: wzajemna miłość, szacunek, wspólna modlitwa, przygotowanie do sakramentów.

Kościół: uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej, życie sakramentalne, zaangażowanie we wspólnoty parafialne np. ministranci, schola, Dziewczęca Służba Maryjna

Szkoła: udział w katechezie, dobry przykład, koleżeństwo, wolontariat, szacunek do nauczycieli

Ojczyzna: patriotyzm, uczciwa praca, troska o wykształcenie

Pomyśl: Co dobrego możesz zrobić dla swojej rodziny, parafii, klasy, Ojczyzny?

Zapisz w zeszycie temat. jako notatke wpisz jak żyjemy Ewangelią w rodzinie, Kościele, szkole i Ojczyźnie. 

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 173. 

Temat: "Nie jestem sam - Bóg współpracuje za mną".

Przeczytaj historię Marka (podręcznik str. 176.)

Pomyśl: Dlaczego Marek czuł się samotny? Czego potrzebował? Kto mu pomógł?

W Ewangelii znajduje się opis spotkania pewnego człowieka z Panem Jezusem. Ten człowiek też czuł się zagubiony, osamotniony w życiu. Dlatego chciał się spotkać z Panem Jezusem. Co z tego wynikło? Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=lXaQQn_wFbc

Zacheusz pomimo swojego bogactwa był człowiekiem nieszczęśliwym. Był zwierzchnikiem celników, których Izraelici traktowali jak złodziei i zdrajców. Dlatego nikt nie chciał utrzymywać z nim kontaktu. Pan Jezus na to nie zważał. Chciał być blisko człowieka, który czuł się samotny i odrzucony. 

Bóg kocha wszystkich ludzi. Nie zostawia nas samych, nawet jeśli grzeszymy. Pan Jezus szukał ludzi zagubionych, samotnych, odrzuconych przez innych i chciał być z nimi. Pokazał przez to, że każdy człowiek jest dla Niego ważny. Zostawił nam siebie w sakramencie Eucharystii, jest z nami w każdej chwili naszego życia. Szczególnie chce nam śpieszyć z pomocą, gdy jest nam ciężko i przeżywamy trudne chwile. 

Zastanów się: jakie trudne sytuacje ze swojego życia chciałbyś powierzyć Panu Jezusowi?

Posłuchaj piosenki (możesz ją zaśpiewać) i oddaj tej sprawy Jezusowi.

https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Pan Bóg nie zostawia nas samych. Zawsze jest z nami i nigdy o nas nie zapomni. Swoją miłość najpełniej objawił w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, który szukał zagubionych i przychodził z pomocą odrzuconym. Dziś także chce być obecny w każdej chwili mojego życia. 

Pomódl się słowami Psalmu 27 (podręcznik str. 178).

Temat: "Pan Jezus zaspokaja głód mojego serca".

Przeczytaj opowiadanie w podręczniku na str. 179.

Ta historia uczy nas szacunku do chleba. 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=W33FY0lgoF4

Pan Jezus widział problem zgromadzonych wokół niego ludzi. Dostrzegł, że są głodni i nie zostawił ich samych. Zaspokaja ich głód, rozmnażając chleb. Chociaż głód chleba jest ciężkim doświadczeniem, to jest także inny głód, który wychodzi poza życie ziemskie. To głód Boga i głód życia wiecznego. 

Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga dlatego cały czas pragnie z Nim być i pragnie żyć wiecznie. 

Pan Jezus wiedział, że każdy człowiek odczuwa taki głód, dlatego aby go zaspokoić, a jednocześnie dać człowiekowi pomoc w osiągnięciu nieba, zostawił siebie pod postacią chleba w Eucharystii. 

Przeczytaj z podręcznika (str. 180) lub poszukaj w Piśmie Świętym Mt 26, 26-28.

To, co uczynił Pan Jezus powtarza się w czasie każdej Mszy Świętej.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=HRecqoMK6aY

Poszukaj w Piśmie Świętym, co Pan Jezus mówi o sobie. Zapisz słowa Pana Jezusa do zeszytu jako notatkę.

J 6,54-56

J 6, 35

Zapisz w zeszycie temat i słowa Pana Jezusa jako notatkę. 

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 181. 

Temat: "Pan Jezus odpuszcza grzechy".

Przeczytaj opowiadanie w podręczniku na str. 182.

Każdemu z nas zdarzają się różne grzechy. Pan Jezus wie o tym. On zna serce człowieka. Posłuchaj, jak Pan Jezus zachował się wobec grzesznej kobiety:

https://www.youtube.com/watch?v=fEqOyHYw4kc

Pan Jezus nie potępia grzesznika, przebacza grzechy i mówi "Idź i odtąd już nie grzesz". Podobne słowa słyszymy w czasie spowiedzi. 

Przypomnij sobie warunki dobrej spowiedzi:

https://www.youtube.com/watch?v=zDWrDaF6CTY

Najważniejszym z warunków dobrej spowiedzi jest żal za grzechy. Przeczytaj o tym warunku w podręczniku na str. 183. 

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

 1. Rachunek sumienia - przypominam sobie grzechy
 2. Żal za grzechy - jest mi przykro że obraziłem Boga
 3. Mocne postanowienie poprawy - nie chcę więcej popełniać grzechów
 4. Szczera spowiedź - wyznaję swoje grzechy Jezusowi
 5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu - naprawiam popełnione zło

Pomódl się Aktem żalu: Ach żałuje...

Temat: "Pan Jezus uzdrawia duszę i ciało".

Zobacz krótki film o niezwykłym spotkaniu:

https://www.youtube.com/watch?v=Ne7KE9PvolA

O bohaterze tego filmu przeczytaj też w podręczniku na str. 185.

Dawid marzył, aby spotkać się z wielkim piłkarzem Ikerem Casillasem. Dzięki pomocy wielu ludzi udało się spełnić marzenie chorego chłopca. 

W Ewangelii znajduje się historia opowiadająca o chorym człowieku, który chciał się spotkać z Panem Jezusem. Pomogli mu w tym jego przyjaciele. 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=tEYTDltgeFk

Sparaliżowany człowiek chciał odzyskać zdrowie. Pan Jezus wiedział o tym. Zaczął jednak od odpuszczenia grzechów. Wiedział, że człowiek ten nie tylko był chory na ciele, ale również na duszy. Pan Jezus pokazał, że tak samo jest ważne zdrowie duszy jak ciała. Odpuszcza choremu grzechy i przywraca mu zdrowie ciała. 

Dziś Pan Jezus działa w sakramentach. Sakramentem, w którym Pan Jezus leczy duszę i ciało jest sakrament namaszczenia chorych. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=Zviorv9JoGo

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się ludziom chorym lub w podeszłym wieku. Sakrament ten jednoczy człowieka z Panem Jezusem, obdarza pociechą, może powodować uzdrowienie ciała, odpuszcza grzechy. 

Pomódl się za wszystkich chorych: Zdrowaś Maryjo...