Chrzest święty

Data

28.10.2017 r.

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni z grzechu i odrodzeni jako dzieci Boga, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Chrztu św. w naszej parafii udziela kapłan podczas Mszy św. niedzielnej:

 • w Sanktuarium o godz. 10:30
 • w Kościele parafialnym o godz. 12:00
 • w szczególnych przypadkach w czasie ustalonym z ks. Proboszczem
 • jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być bezzwłocznie ochrzczone przy użyciu skróconego obrzędu w domu lub szpitalu. Gdy dziecko tak ochrzczone wyzdrowieje, rodzice przynoszą je do świątyni parafialnej, by w obrzędzie liturgicznym przedstawić je Kościołowi, spisać akt chrztu i otrzymać błogosławieństwo.

Formalności:

Rodzice proszą o chrzest dla swojego dziecka osobiście, nie mogą ich w tym zastąpić osoby trzecie. Chcąc ochrzcić dziecko należy:

 • zgłosić się w kancelarii minimum dwa tygodnie przed uroczystością
 • być Parafianinem naszej wspólnoty MB Szkaplerznej
 • jeśli mieszkamy poza parafią, potrzebna jest zgoda proboszcza parafii zamieszkania, na chrzest w naszej parafii
 • jeżeli pragniemy ochrzcić dziecko poza parafią, potrzebujemy zgody proboszcza parafii zamieszkania, na chrzest poza parafią.

Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dowody osobiste rodziców
 • dane osobowe wybranych dla dziecka rodziców chrzestnych
 • wybrane imię dla dziecka, najlepiej imię chrześcijańskie i odnoszące się do świętego patrona,
 • zaświadczenia o odbytej spowiedzi rodziców i chrzestnych (donosimy w dniu chrztu św.)
 • zaświadczenia dla chrzestnych od swoich proboszczów, że mogą podjąć się tego zadania (donosimy w dniu chrztu św.).

Do chrztu wymaga się, aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku a chrzest dziecka powinien się odbyć w miarę możliwości w ciągu miesiąca od urodzeniu dziecka.

Chrzestni:

Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu dziecku towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie.
Do zadania chrzestnego może być dopuszczony:

 • ten kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest lub rodziców dziecka
 • ten kto ukończył 16 latjest katolikiem bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą (nie mogą przyjąć tej godności osoby żyjące tylko w związku cywilnym)
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
 • nie jest ojcem i matką przyjmującego chrzest

Pomyśl:

Kiedy chrzcisz swoje dziecko:

 • przypomnij sobie okoliczności swojego chrztu, zapytaj krewnych, rodziców chrzestnych
 • pomódlcie się razem za dziecko
 • zadbaj o krótką modlitwę (fragment z Pisma Świętego, modlitwę do Ducha Świętego) przed wyjściem z domu na Mszę św. chrzcielną

Kiedy jesteś chrzestnym:

 • przypomnij sobie okoliczności swego własnego chrztu, patronów imion chrzcielnych, znaczenie obecności rodziców chrzestnych
 • podejmij za dziecko wcześniej modlitwę
 • wraz z drugim rodzicem chrzestnym postaraj się o białą szatkę i świecę-gromnicę, napiszcie do dziecka list, wręczcie go w dniu chrztu św.
 • ofiarujcie Mu prezent związany z sensem tego dnia:
 • ikona przedstawiająca Chrystusa, Archanioła Michała, świętego patrona,
 • rodzice chrzestni i rodzice mogą post factum wykonać piękny album z tego dnia: zdjęcia / listy bliskich do dziecka / etc.
 • szata chrzcielna może przechodzić z pokolenia na pokolenia (może być ozdobiona haftami, szyta specjalnie na tę okazję),
 • dostojna świeca chrzcielna może posiadać grawer imienia, etc.
 • krzyżyk,
 • Pismo Święte z dedykacją,
 • muszla,
 • kadzidło,

Kiedy uczestniczysz w liturgii z chrztem:

 • staraj się modlić za nowoochrzczonego chrześcijanina
 • z wiarą wypowiedz wspólnotowe wyznanie wiary

W codzienności:

 • kiedy brakuje ci sił do życia lub nadziei, poproś Jezusa w czasie Eucharystii, żeby podziękował Bogu Ojcu za Twój chrzest – Źródło Życia. Kiedy dziękujemy za coś Bogu, On to umacnia
 • zarezerwuj czas na trzy najważniejsze dni roku (Triduum). Światło tamtego czasu będzie Ci towarzyszyć w każdej kolejnej niedzielnej Eucharystii
 • świetuj rocznice chrztu (urodziny chrzcielne)
 • zamów Mszę św. dziękczynną w rocznicę własnego chrztu
 • przeglądnij prezenty-pamiątki otrzymane z racji chrztu św.

Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.(Ga 3,27)