Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie

Data

10.12.2017 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest organizacją katolicką, działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach. Skupia osoby wyznania rzymskokatolickiego akceptujące naukę Kościoła, a w szczególności jego naukę o małżeństwie i rodzinie. Zarówno samo założenie Stowarzyszenia jak i prowadzenie przez nie działalności wymaga aprobaty władzy kościelnej, tj. Biskupa Diecezjalnego, który wyznacza Stowarzyszeniu asystenta kościelnego do współpracy i czuwania nad prawidłową jego działalnością w zakresie jej zgodności z nauką Kościoła katolickiego.

Działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Diecezja Tarnowska. Główną siedzibą miasto Tarnów, Patronem św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny (Święto Patronalne – 19 marca).

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła katolickiego.

ZADANIA STOWARZYSZENIA:

 • pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości;
 • troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 r.;
 • troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju;
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału Parafialnego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta jest na społecznej aktywności członków zorganizowanych w Oddziały Parafialne. Oddziały podejmują realizację celów i zadań stowarzyszenia oraz włączają się w jego statutową strukturę. W szczególności ustalają plany pracy i kierunki działalności na terenie parafii.

Parafialny Oddział Stowarzyszenia

Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej w naszej parafii został założony w roku 1994 z inicjatywy ówczesnego proboszcza Księdza Prałata Aleksandra Dychtonia, a pierwszym Opiekunem Stowarzyszenia był Ksiądz Jacek Słowik. Obecnym Opiekunem Stowarzyszenia jest ks. Andrzej Sobol.

W 1994 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Parafialnego na którym powołano Zarząd składający się z prezesa i trzech członków. Prezesem ówczesnego Zarządu został Pan Jacek Łabno. Z inicjatywy Zarządu i poszczególnych członków Oddziału powołano do życia Świetlicę Profilaktyczno –Wychowawczą dla dzieci wymagających szczególnej opieki i troski. Od XI 2006 r. funkcję prezesa pełni Pan Jacek Snopkowski, a opiekę nad Oddziałem obecnie sprawuje Ksiądz Asystent Rafał Więcław.

SPOTKANIA

Członkowie naszego oddziału spotykają się na comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Spotkanie poprzedzone jest Mszą św. w intencji rodzin, którą celebruje Ksiądz Asystent. Liturgia Słowa w czasie Eucharystii czytana jest przez przedstawicieli Oddziału. W trakcie spotkań, w sali parafialnej przedstawiane i omawiane są tematy formacyjne z zakresu nauki Kościoła, celem większego uduchowienia i poszerzenia wiedzy religijnej. Spotkania te same w sobie są wartością, okazją do poznawania siebie nawzajem, mają znaczenie integracyjne. Jest to również wyjście poza krąg własnych potrzeb, do drugiego człowieka i rodziny do rodziny.

Zawsze aktualnym zadaniem dla SRK, jest pogłębianie więzi z Bogiem, bo ona pozwala pełniej zrozumieć siebie, drugiego człowieka i potrzeby rodzin.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich stara się mieć na uwadze, ciągle aktualne słowa Św. Jana Pawła II: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę.

Oprócz comiesięcznej formacji duchowej, członkowie oddziału przygotowują:

 • Adorację Najświętszego Sakramentu w okresie Wielkiego Tygodnia ,
 • rozważania Drogi Krzyżowej,
 • w październiku rozważania różańcowe.

Aktywny udział w życiu parafii i społeczności lokalnej:

 • reprezentowanie rodzin parafii w uroczystościach kościelnych;
 • organizowanie pielgrzymek, wycieczek, spotkań opłatkowych, okolicznościowych;
 • udział w konferencjach i posiedzeniach na szczeblu diecezjalnym i krajowym;
 • współpraca z władzami Powiatu i Miasta Tarnowa w sprawach dotyczących rodziny;
 • promowanie problematyki rodzinnej w prasie lokalnej;
 • współpraca z diecezjalną rozgłośnią radia RDN.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające w naszej parafii jest otwarte na nowych członków.
ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY DO SRK!


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii M. B. Szkaplerznej w Tarnowie

zaprasza w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszę Świętą
o godz. 9:00 (w nowym Kościele),
oraz na spotkania formacyjne
w salce parafialnej.