Historia łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej

Data

28.10.2017 r.

Działy

Nie ma żadnych materiałów mówiących o pochodzeniu cudownego wizerunku Matki Bożej. Przypuszcza się, że obraz ten znajdował się w tarnowskiej katedrze w kaplicy Bractwa Szkaplerznego lub Bractwa Różańcowego. Stało się tak dlatego, że w czasie pożarów, które nawiedzały kościół katedralny, zostały zniszczone cenne dokumenty odnoszące się do historii tak kościółka jak i obrazu. Do niego pielgrzymowało i pielgrzymuje do dnia dzisiejszego tysiące wiernych. Kościółek ze względu na cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej cieszył się i cieszy sie nadal szczególnym przywiązaniem wiernych.

Wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej kilkakrotnie opuszczał kościół i był przenoszony do katedry. Ze względów bezpieczeństwa pozostawał w niej do 1947 r. Natomiast nabożeństwa i odpusty - ciche i skromne - odbywały się na Burku przed innym obrazem wstawionym w miejsce łaskami słynącego obrazu.

Na początku lat 60-tych ks. Czesław Janiga, rektor kościoła NMP na burku w Tarnowie, podjął się konserwacji łaskami słynącego obrazu. Na wykonawcę konserwacji zabytkowego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej Rektorat Kościoła zaproponował prof. Rudolfa Kozłowskiego, który zaczął swoją pracę 11 września 1963r. W trakcie prac konserwatorskich okazało się, że obraz był 4-krotnie przemalowywany i przy okazji został odkryty pierwotny, wczesnorenesansowy wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, również w typie hodegetrii jak i obecny, jednakże nie ze szkaplerzem lecz z różańcem w ręku z II połowy XIX w. Na podstawie odkrywek i zdjęć rentgenowskich, można powiedzieć, że pierwotny obraz był o wiele ciekawszy niż obecna jego wersja. Powstało zatem pytanie. Czy odkryć pierwotny malunek, czy zachować ten, którzy wszyscy znali. Całą tę sprawę przedstawiono ks. biskupowi Jerzemu Ablewiczowi. Ten zdecydował- po wysłuchaniu ks. Infułata Jana Bochenka, któremu jako proboszczowi podlegał kościółek NMP na Burku- że należy pozostawić obraz ten, który wszyscy znali.

Dnia 15 lipca 1964 r. łaskami słynący obraz Matki Bożej Szkaplerznej po konserwacji wrócił do Tarnowa, ale ze względu na prowadzone prace remontowe w kościółku na Burku, obraz umieszczono w katedrze tarnowskiej w ołtarzu Matki Bożej Różańcowej, aż do czasu zakończenia prac remontowych na Burku. Podjęto także starania mające na celu sporządzenie nowej sukni do słynącego łaskami obrazu NMP. Po 52 latach staraniem Ks. Proboszcza Piotra Mamaka obraz ponownie został poddany konserwacji. Prace po kierunkiem Pani Konserwator Anny Borowskiej rozpoczęto 8 grudnia 2016 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP i zakończono 8 lipca 2017 r. przed rozpoczęciem tygodniowego odpustu ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Prace konserwtorskie pozwoliły przywrócić na nowo blask wizerunkowi Maryi, a ponadto pozwoliły na dokonanie cennych okryć mających ogromną wartość historyczną oraz artystyczną. O efektach tych niezwykle cennych odktyciach dowiemy się niebawem dzięki przygotowywanej publikacji na ten temat.

Od zawsze łaski uproszone przez wiernych zapisywano w specjalnej księdze. Nie dotrwała ona do naszych czasów. W 1935 r. założono nową Księgę Łask istniejącą i aktualizowaną do dnia dzisiejszego.

 

Modlitwa do Pani Szkaplerznej w sanktuarium na Burku 1)

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo Szkaplerza świętego, słynąca cudami w tarnowskim obrazie na Burku. Upadamy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem i błagamy Cię w pokorze - zapal serca nasze Bożą miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Powierzamy Ci, Pani Szkaplerzna całą naszą diecezję, jej Biskupów i duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich. Otwierasz przed nami Maryjo szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów.

Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym wstawiennictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen”

 

Modlitwa do Pani Szkaplerznej w sanktuarium na Burku 2)

Do Ciebie Maryjo, nasza Matko w tym łaskami słynącym obrazie, uciekamy się z całą ufnością. Ty jesteś Matką nadziei i łaski. W Twoje błogosławione ręce złożył Bóg rozdawnictwo swoich darów. Jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, na Twoją prośbę, Jezus dokonał pierwszego cudu, tak teraz również łaski spływają od Boga przez Twoje przemożne wstawiennictwo.

Wierzymy, że Ty nie zawiedziesz naszej nadziei, byle tylko nam wystarczyło wiary i ufności. Pamiętając o tym, upadamy do Twoich stóp, Pani nasza Szkaplerzna, i przedstawiamy Ci nasze bóle i troski, nasze trudności i krzyże, nasze potrzeby duchowe i materialne. Prosimy o ustanie pandemii grzechu w ludzkich sercach. Błagamy o prawdziwą wiarę, aby młodzież i dzieci nie utraciły jej, lecz pokrzepieni dobrym przykładem rodziców razem otworzyli swoje serca na Chrystusa.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna.

 

Modlitwa zawierzenia się Matce Bożej Szkaplerznej

Święta Dziewico Maryjo, Ty, która jesteś Pełna Boga i promieniujesz Jego Światłem!
Nosząc szkaplerz, znak mojej przynależności do Ciebie,
wiem, że Ty teraz i zawsze jesteś z nami, aby nas chronić i prowadzić.
Ucz nas być podobnymi do Ciebie.
Pomóż nam formować nasze wnętrze na wzór Twego serca,
tak, abyśmy nasze myśli, uczucia i pragnienia wyzwolili z niewoli zajmowania się sobą i wprowadzili je w przestrzeń Bożej Wolności.
Tak jak Ty Maryjo, chcemy czuwać, słuchać i przyjmować Boga.
Święta Matko Boga, pragniemy być przyobleczonymi w Twoje duchowe piękno, dlatego też proszę Cię o łaskę, aby szkaplerz zawsze przypominał nam o wielkich rzeczach, które Bóg chce dla nas uczynić.
Pomóż nam oddać siebie Bogu całkowicie, w zaufaniu, że On zawsze wie, co jest dla nas najlepsze. O to prosimy Ciebie, Maryjo. Tobie się zawierzamy. Amen.

Pod Twoją obronę…

 

Zawierzenie wspólnotę Kościoła Matce Bożej Szkaplerznej

Najświętsza Dziewico Karmelu! Twojemu matczynemu sercu powierzam Kościół, pasterzy i wiernych. Ty, która jesteś Matką prawdziwego życia, naucz nas być świadkami Boga żywego, miłości silniejszej niż śmierć, przebaczenia, co odpuszcza winy, nadziei, co spogląda w przyszłość.
Święta Maryjo, Matko nadziei, Najświętsza Dziewico z Karmelu,
osłoń swoim szkaplerzem jak tarczą opieki miasta i wsie,
łańcuchy gór i morze, mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci,
starców i chorych, sieroty i cierpiących, wiernych synów Kościoła i zbłąkane owce.
Spraw, aby wszyscy ludzie wszystkich krajów, uznawszy swoje wspólne pochodzenie, odnosili się do siebie z szacunkiem i kochali, jak przystało dzieciom jednego Ojca, w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Zbawicielu, i w Duchu Świętym, który odnawia oblicze ziemi, na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej.

Pod Twoją obronę…

 

Pieśni

Maryjo Najświętsza

O Szkaplerzna Nasza Pani