Grupa Biblijna

Data

28.10.2017 r.

„ZAMIAST POCHYLAĆ SIĘ NAD KAŁUŻĄ,
LEPIEJ ZACZERPNĄĆ ZE ŻRÓDŁA”.

Zapraszamy do wspólnego czytania i rozważania Bożego Słowa w drugie i czwarte poniedziałki miesiąca. Kościół Parafialny. Rozpoczęcie uczestnictwem we Mszy św. o godz. 17:30 a później spotkanie w grupie do godz. 19:15.

DLACZEGO I PO CO?
Każdy szuka odpowiedzi na różne pytania, które podsuwa nam życie, wątpliwości, których doświadczamy codziennie, sytuacje wynikłe ze spotkania bliźnich, ludzi innych wyznań którzy nas zawstydzili swoją wiedzą o panu Bogu, którą ZDOBYLI POPRZEZ CZYTANIE PISMA ŚWIETEGO, oraz żarliwością i zaangażowaniem w głoszeniu Dobrej Nowiny. Powodów może być mnóstwo, tyle ile ludzi, każdy z uczęszczających w Grupie Biblijnej czegoś takiego doświadczył, lub podobna sytuacja zmobilizowała go lub ją do aktywnego szukania odpowiedzi na pytania, które się w nas zrodziły w zetknięciu z …??? - !!! BOGIEM.

JAK WYGLĄDA SPOTKANIE?
Działająca w naszej parafii Grupa Biblijna zaprasza WSZYSTKICH w każdy II i IV poniedziałek miesiąca, zaproszenie jest każdorazowo czytane w niedzielę w ogłoszeniach parafialnych. KAŻDY umiejący czytać jest zaproszony. Zbieramy się w Kościele Parafialnym (NOWYM) po Mszy św. o 17:30. Nie wszyscy mogą być na mszy, dlatego niektórzy przychodzą tylko na spotkanie około 18:00. Wówczas schodzimy do salki dolnego kościoła. Gdy będzie nas więcej planujemy spotkania w bocznej kaplicy kościoła. Spotkanie trwa do półtorej godziny.

  • Zaczynamy od modlitwy do DUCHA ŚWIĘTEGO prosząc o pomoc w przyjęciu Słowa Bożego.
    Najtrudniejsze jest potem to aby to Słowo przesunąć z głowy do serca i zamienić Słowo w czyn J
  • Czytamy Słowo Boże – jest to Ewangelia przypadająca na dany dzień. Rozważamy Słowo Boże. Kto chce może zabrać głos, wypowiedzieć się jak on to zrozumiał, co Pan Bóg mówi w tym Słowie do nas. Dyskusja jak i wszelkie rozmowy odbywają się pod czujnym okiem księdza opiekuna, który tłumaczy i wyjaśnia wszelkie wątpliwości zgodnie z Nauką Kościoła Katolickiego. Jest również czas na pytania z życia codziennego, wywiązują się niekiedy ostre dyskusje związane z bieżącymi sprawami życia codziennego (aborcja, In vitro, KNS, itp.) Nad wszystkim jednak czuwa UŚMIECHNIĘTY kapłan i łagodzi wszelkie spory tłumacząc i wyjaśniając.
  • Spotkanie kończy modlitwa nieszporami z brewiarza i błogosławieństwo kapłana.

ZAPRASZAMY!!!
Na spotkanie nie trzeba przynosić swoich Biblii ani brewiarzy. Spotykamy się dwa razy w miesiącu po półtorej godziny. W miesiącu jest to tylko -  3 godziny.
Wszystkich parafian oraz chętnych z innych parafii (tacy też do nas przychodzą) zainteresowanych, szukających – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Zapamiętaj:
Nieznajomość Pisma św.
jest nieznajomością Chrystusa
św. Hieronim.

Pozdrawiają Członkowie Grupy Biblijnej wraz z księdzem opiekunem grupy.