Sakrament bierzmowania

Data

28.10.2017 r.

Informacje o spotkaniach formacyjnych dla bierzmowanych (aktualizacja 1 X 2021r.)

Kandydaci do bierzmowania z klas VIII:

 1. Zapraszamy kandydatów klas VIII wraz z rodzicami na Mszę św. 3 pażdziernika o godz. 9.00 (będziemy modlić się o dobre przygotowanie do sakramentu bierzmowania oraz otrzymacie różańce)
 2. Zapraszamy na nabożeństwa rożańcowe - codzienie o 17.00 - obecność sprawdzają rodzice kandydatów i odnotowują w dzienniczkach 
 3. Kolejne spotkanie formacyje w pażdzierniku (17.00 - prowadzenie różanca z animatorem, 17.30 Msza św., 18.00 - spotkanie w salce z animatorem) w wybranych terminach:
  1. Grupa - 6 X (środa) - Broniek Sz., Jargas M., Ławruk V., Szafraniec O., Tokarz R., Kozioł Ł.
  2. Grupa - 14 X (czwartek) - Michalik J., Skawiński B., oraz osoby, które były na wycieczce 1 X 2021
  3. Grupa 3 - 16 X (sobota) - Krępa K., Kwater Z., Makulińska J., Owca N., Marcinek D., Plebanek J., Prus P.
  4. Grupa 4 - 22 X (piatek) - Derus K., Kiciński B., Kudła K., Łabno M., Pasek W., Peszek O., Błażej Ś. 
 4. Spotkanie formacyjne w pierwszy piątek listopada (5 listopada 2021 r.) O godz. 17.30 - Msza św. i spotkanie formacyjne. Od godz. 17:00 możliwość przystapienia do sakramentu spowiedzi św.

Kandydaci do bierzmowania z klas VII:

 1. Zapraszamy na nabożeństwa rożańcowe - codzienie o 17.00
 2. Spotkanie formacyjne w pierwszy piątek listopada (5 listopada 2021 r.) O godz. 17.30 - Msza św. i spotkanie formacyjne. Od godz. 17:00 możliwość przystapienia do sakramentu spowiedzi św.

 

*Dla kandydatów z kl VIII - Deklaracja rodziców i dziecka o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę ……………………………….. i bierzemy odpowiedzialność za jego / jej systematyczne przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Zapoznaliśmy się z wymaganiami stawianymi naszym dzieciom. 

Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania. 

Podpis rodziców i data………………..………………………………………

 

Ja ………………………………….. jako kandydat pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i zobowiązuje się do wypełniania następujących warunków:

- w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Św. (potwierdzane wpisem w dzienniczku)

- co miesiąc regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty (potwierdzane wpisem w dzienniczku)

- sumiennie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu (potwierdzone oceną z religii)

- systematycznie brać udział w wyznaczonych spotkaniach w kościele (pierwsze piątki, spotkania formacyjne)

- uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych, roratach, rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i nabożeństwach majowych (potwierdzane wpisem w dzienniczku)

Podpis kandydata: …………………………………..         Data ………………………... 

 

 

Dane kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………

Parafia zamieszkania: ………………………………………………………….

Szkoła: …………………………………………………………………………...   

Klasa: …….

E-mail do spotkań on-line: ……………………………………………………

Nr kontaktowy do rodziców: ………………………………………………....

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………....

Data i parafia chrztu: …………………………………………………………..

Wypełnioną deklarację należy przesłać w formie elektronicznej (email lub zrobić zdjęcie i przesłać MMS-em) do 11 września 2021r. 

Nr do Ks. Radosława Olejarza: 608 265 278

Email: radekolejarzks@gmail.com

 

Najważniejsze informacje dla kandydatów do bierzmowania i rodziców

Młodzież uczęszczająca do różnych szkół gimnazjalnych na terenie Tarnowa (i nie tylko), ma bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania i przystępuje do niego w swojej parafii (katecheza odbywa się w szkole, a sakramenty święte są udzielane w swojej parafii).

Instrukcja o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do sakramentu bierzmowania w Diecezji Tarnowskiej mówi, iż kandydaci do sakramentu bierzmowania (klasy VII - VIII szkoły podstawowej) są zobowiązani do:

 • uczestnictwa we Mszy świętej w każdą niedzielę i święto,
 • regularnego przystępowania do sakramentu pokuty (minimum w każdy I piątek miesiąca),
 • starania się o jak najlepszą ocenę z religii i opanowania obowiązującego materiału z katechizmu,
 • udziału we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie,
 • uczestnictwa w rekolekcjach parafialnych,
 • w miarę możliwości uczestniczenia w nabożeństwach: różańcowych, roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych, zachowania prawdziwie chrześcijańskiego.

Spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywają się według programu "Młodzi na progu":

- dla klasy VII szkoły podstawowej – w każdy pierwszy piątek miesiąca
- dla klasy VIII szkoły podstawowej – w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz wyznaczone w miesiącu jedno lub dwa spotkania w grupach

Zachęcamy także rodziców kandydatów do udziału w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Patron do bierzmowania –  to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną), którą kandydat pragnie w swym życiu naśladować.

"Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia
z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór
u katechety szkolnego." http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?p=1679

Świadek bierzmowania – osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej ojciec chrzestny, albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem.

Dodatkowe informacje na stronie: 

http://mlodzinaprogu.pl

http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?p=1679

http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?page_id=1951