Caritas

Data

28.10.2017 r.

Działy

Przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie, działa Parafialny Oddział CARITAS. W Zespole pracuje 7 wolontariuszy. Opiekunem grupy jest Ks. Proboszcz. Do prowadzenia takiej charytatywnej działalności potrzebni są ludzie dobrej woli, którzy wychodzą naprzeciw biedzie i ludzkiemu nieszczęściu. Pragnienie służenia ludziom potrzebującym i niesienie im pomocy przyprowadziło do naszego stowarzyszenia osoby, które oddają innym swój czas i umiejętności. Bezinteresowna służba człowiekowi potrzebującemu zawsze wypływa z motywacji nadprzyrodzonych - w dostrzeganiu w każdym potrzebującym człowieku - Chrystusa. Wierzymy, że dobro dawane drugiemu człowiekowi, zostaje pomnożone i nie ginie w niepamięci, lecz wraca do tego, który je wyświadczył w najmniej spodziewanych okolicznościach. Wolontariusze pracujący w parafialnym oddziale Caritas wierzą w zbawczą moc dobra i dlatego też pracują z wielkim zaangażowaniem.

Praca w naszym parafialnym oddziale polega na:

 • organizowaniu 4 razy w roku rozdawnictwa paczek żywnościowych, jak również z okazji świat Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, 40 – stu rodzinom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej
 • udzielaniu zapomóg na pokrycie kosztów zakupu lekarstw, opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, czynszu i zakup węgla
 • pozyskiwaniu mebli i sprzętu AGD, który przyjmujemy do naszego magazynu przy ul. NMP nr 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (501-869-184)
 • bezradnym pomagamy w załatwieniu różnych spraw życiowych
 • włączaniu się do ogólnokrajowych akcji prowadzonych przez Caritas Polska takich jak: Wigilijne i Wielkanocne Dzieło Pomocy
 • opłacamy przez cały rok obiady szkolne codziennie dla dzieci  z ubogich rodzin w szkołach na terenie naszej parafii
 • obdarowujemy paczkami św. Mikołaja dzieci z najuboższych rodzin

Nasze Akcje to:

 • Akcja „Znicz”
 • „ I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
 • „Sianko Wigilijne”
 • „Ciasto dla Ubogich”
 • „Kropielnice”

Tę różnorodną działalność prowadzić możemy dzięki otwartemu i wrażliwemu sercu naszych i nie tylko naszych parafian oraz hojnym dłoniom, które wrzucają datki do skarbony św. Antoniego w kościele parafialnym oraz składają ofiary na tacę w Środę Popielcową. Nasza pomoc ludziom potrzebującym nie ogranicza się tylko do czynów. Modlitewne towarzyszenie ludziom, dla których chce się pracować jest konieczne. Bez Chrystusa nie można w pełni zrozumieć człowieka i jego losu na ziemi. Staramy się z Miłosierdzia Bożego czerpać siłę, energię i ochotę do poświęcania własnego czasu kłopotom i problemom ludzi, którzy się do nas zgłaszają. Praca charytatywna połączona ze spotkaniem na modlitwie daje szansę głębokiego rozwoju duchowego. Nasze wspólne spotkanie modlitewne odbywa się raz w miesiącu podczas Mszy świętej niedzielnej. Wdzięczni będziemy, jeśli ktoś z Państwa, kto posiada dobre i wrażliwe na ludzką biedę serce i dysponuje chwilą wolnego czasu, zgłosi swój akces pracy społecznej w naszym zespole na zasadach wolontariatu.
Jeśli ktoś z Państwa posiada możliwość i pragnie wesprzeć działalność charytatywną naszego zespołu, może to uczynić przekazując swój dar serca:

Na konto: 90 1020 4955 0000 7602 0065 1281
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie
ul. Najświętszej Marii Panny 1
z dopiskiem: cel charytatywny Caritas