Pogrzeb chrześcijański

Data

28.10.2017 r.

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła.

Pogrzeb chrześcijański przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej. Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej po załatwieniu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca śmierci zmarłego.

W kancelarii parafialnej należy przedstawić:

  • odpis aktu zgonu (do wglądu),
  • zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi,
  • w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał.

Msza święta pogrzebowa wraz z obrzędami pogrzebu sprawowana jest z reguły w kaplicy cmentarnej cmentarza, na którym zmarły ma być pochowany. Na życzenie rodziny możemy celebrować Mszę świętą pogrzebową w kościele a następnie osobno obrzędy pogrzebowe na cmentarzu. Wszystkich uczestniczących w ceremonii pogrzebowej zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii Świętej ofiarując ją za spokój duszy zmarłego. Ofiary zebrane podczas Mszy świętej pogrzebowej przeznaczane na Msze święte odprawiane za zmarłego z intencji uczestników pogrzebu.

Odmowa pogrzebu katolickiego

Kodeks Prawa Kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu katolickiego. Pogrzebu takiego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.