Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym WIECZERNIK

Data

28.10.2017 r.

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym WIECZERNIK trwa i spotyka się w Sanktuarium na Burku w nieparzyste poniedziałki miesiąca (pierwszy, trzeci i piąty). Grupę animuje kapłan – opiekun, ks. Radosław Olejarz. Rozpoczęcie Mszą św. wieczorną o godz. 18:30.
Ponadto w okresie Wielkiego Postu rokrocznie odbywają się rekolekcje dla naszej grupy w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach lub w Lubaszowej, a w noc przed Zesłaniem Ducha Świętego uczestniczymy w czuwaniach, które organizują Grupy Odnowy w tarnowskich parafiach.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy uwielbienia w Duchu Świetym!

Z historii Grupy Modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym WIECZERNIK na Burku

W sierpniu 1988 roku decyzją Ks. Biskupa Jerzego Ablewicza, Bóg posyła do Parafii Matki Bożej Szkaplerznej młodego kapłana ks. Waldemara Cioska, który podjął wezwanie Boże i uzyskując zgodę ówczesnego księdza Proboszcza Aleksandra Dychtonia na utworzenie Grupy Odnowy w Duchu Świętym - zawiązał wspólnotę WIECZERNIK.
Już w październiku 1988 roku pod natchnieniem Ducha Świętego rozpoczyna się I Seminarium Odnowy w Duchu Świętym w którym uczestniczy ponad 40 osób.
Zmieniali się liderzy, animatorzy i kapłani opiekunowie wspólnot, ale na każdym etapie widoczne było to samo działanie Ducha Świętego – zaskakujące i bez granic.
Przez pierwsze lata nasza działalność była bardzo dynamiczna i owocowała wielu inicjatywami ewangelizacyjnymi a w następstwie wielu nawróceniami, uzdrowieniami duchowymi i zaangażowaniem w życie Kościoła.
Od czasu powstania tej wspólnoty tj. od 28 lat formację przeszło tu wielu ludzi, przeważnie z innych parafii, którzy następnie tworzyli takie wspólnoty w swoich parafiach, osoby z naszej Parafii które uczestniczyły od początku, z powodu wieku czy stanu zdrowia nie uczestniczą już ale zapewniają o duchowej łączności i modlitwie z nami. Był czas że spotykało się nas kilka osób, obecnie około 20.
Na każdym spotkaniu modlimy się, wielbimy Boga, wzywamy Ducha Świętego i rozważamy Pismo Święte ( słowo z dnia ) i inne nauczanie kościoła, np. dokumenty papieskie. Trwamy na modlitwie, dziękczynieniu i uwielbieniu. Modlimy się wstawienniczo, uczestniczymy w życiu Odnowy w Diecezji i kraju.
Jesteśmy małą cząstką Katolickiej Odnowy w Polsce, która jakże mocna Duchem gromadzi się w Częstochowie w maju tydzień przed Zesłaniem Ducha Świętego. Każdy kto uczestniczy w tym zgromadzeniu potwierdza jak jesteśmy JEDNO; jeden Duch i jedno serce, w jakiej jedności płynie modlitwa, jaki potężny śpiew, jaka radość jaki pokój ...
Staramy się przeżywać stałą formację na rekolekcjach diecezjalnych Odnowy, sesjach , konferencjach, Dniach Jedności i poprzez lekturę, którą Ośrodek Formacyjny Odnowy w Magdalence wydaje w szerokim zakresie.
Ta Wspólnota daje oparcie, pogłębia naszą wiarę , modli się w intencjach uczestników i w intencjach Parafii oraz służy modlitwą wstawienniczą.
Grupy Odnowy są teraz mniej liczne, Seminaria nie odbywają się często. W naszej Parafii nie było Seminarium od kilku lat ale nowi członkowie lub osoby które pragną przeżyć Seminarium Odnowy w Duchu Świętym korzystają w innych Parafiach.
Po tylu latach trwania tej Wspólnoty można dokonać podsumowania; jak wiele Pan uczynił przez tę Wspólnotę w tej wspólnocie, tych osobach. Jak wspaniałe działanie Ducha Świętego było w nas i wokół nas przez te lata. Ile osób doświadczyło nawrócenia, pomocy duchowej, umocnienia, Błogosławieństwa. Na pewno te dary, które otrzymaliśmy nie pozostawialiśmy dla siebie ale służyliśmy nimi w naszych rodzinach, parafiach, otoczeniu. Dawaliśmy świadectwo swoim życiem, postawą względem innych, modlitwą , zaangażowaniem we wszelaką służbę w Kościele. Na pewno mamy nie ustawać w dziękczynieniu i błogosławieniu Pana za te dzieła i dary i za to że otworzył nam oczy na to dobro które stało się naszym udziałem. Że nas słabych ludzi uczynił silnymi i radosnymi.
Ktokolwiek uczestniczył w naszej wspólnocie choćby krótko, na pewno nie odszedł nie obdarowany, o tym świadczą niektóre świadectwa jakie po latach słyszymy; jak Pan przemienił ich życie... ( oto jedno z nich ):

Po zakończeniu spotkania zapytałam prowadzących kto może dostąpić tej łaski obecności i działania Ducha Świętego w taki sposób. Odpowiedziano mi że każdy wierzący i ochrzczony. Wtedy właśnie przyjmowano zapisy na Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym i zdecydowałam się w nich uczestniczyć. W każdym tygodniu rekolekcji konferencje krok po kroku otwierały mnie coraz bardziej: na miłość Bożą , na Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, nawiązanie z Nim osobistej relacji, a wszystko to przez działanie Ducha Świętego, który jest sprawcą wszelkiego działania w nas. Otrzymałam ponownie dary Ducha Świętego otrzymane wcześniej na Chrzcie Świętym i Bierzmowaniu.

Od tej pory wszystko stało się inne , nowe, widziane przeze mnie w innym , Bożym świetle:

  • pobożność stała się prawdziwą wiarą (uwierzyłam w miłość Boża)
  • uczestniczenie w Mszy Świętej jest prawdziwym przeżywaniem Eucharystii, ofiary zbawczej Jezusa, dziękczynieniem za przyjście Jego Osoby w tym Sakramencie,
  • przyjęcie Komunii Świętej jest osobistym spotkaniem z Jezusem,
  • Słowo Boże jest jedynym drogowskazem w życiu.

Ta świadomość sprawiła że moja pewność siebie zmieniła się w pokorne zaufanie Bogu, a własne usprawiedliwianie się w szczere uznanie swojej grzeszności.
To co było dla mnie teorią stało się naprawdę w moim życiu, co poczytuje sobie za łaskę Bożą i wyróżnienie że jest mi to dane.

Zapraszamy serdecznie.