Nie walczymy o pieniądze i działkę, tylko o prawdę

W związku z pojawiającymi się w prasie nieprawdziwymi i dalece krzywdzącymi informacjami na temat okoliczności nabycia przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie, nieruchomości, na której został wzniesiony kościół parafialny, zamieszczamy podstawowe informacje w celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości i uspokojenia opinii publicznej, w szczególności parafian:

1. Parafia w 1987 r. nabyła w dobrej wierze, na podstawie aktów notarialnych, sporządzonych przed notariuszem (urzędnikiem państwowym działającym w ramach Państwowego Biura Notarialnego, który opierał się o treść księgi wieczystej, objętej domniemaniem jej publicznej wiary) nieruchomość pod budowę kościoła od jej właściciela, Jerzego Poetschke (na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego w Tarnowie) i zapłaciła ustaloną cenę, co potwierdzają posiadane pokwitowania zapłaty,

2. postępowanie przed Sądem Najwyższym (skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego, sygn. I NsNc 12/20) nie dotyczyło nałożenia na Parafię obowiązku zwrotu działki, ponieważ skarga nadzwyczajna została wniesiona od postanowienia, które wznawiało postępowanie uwłaszczeniowe przeprowadzone przez Jerzego Poetschke i nie wpływało bezpośrednio na prawa i obowiązki Parafii,

3. Parafia pozyskuje nowe informacje w sprawie i zgodnie z uprawnieniem przysługującym każdej stronie postępowania cywilnego, przekazuje je do wiadomości sądu, przy czym do rozstrzygnięcia nadal pozostają kluczowe zagadnienia podmiotowe i przedmiotowe, dotyczące masy spadkowej po Izaku Goldmanie oraz Blance Goldman,

4. Parafia jest obecnie stroną siedmiu postępowań sądowych i w ramach tych postępowań zostanie ostatecznie rozstrzygnięta kwestia, pozostająca osią sporu. 

O wszystkich postępach w prowadzonych postępowaniach Parafia będzie informować opinię publiczną, za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika procesowego, należy jednak z całą pewnością stwierdzić, iż Parafia nie walczy o pieniądze i działkę, tylko o prawdę, która pozwoli ochronić miejsce posługi duchowej dla społeczności parafialnej, liczącej ponad 3 tysiące osób.