Kaplica Sanguszków

Data

28.10.2017 r.

Kaplica Sanguszków przy Pałacu

Erygowana w 1980 r. parafia Matki Bożej Szkaplerznej leży częściowo na dawnych włościach Książąt Sanguszków herbu Pogoń z litewskiej gałęzi dynastii Giedyminowiczów – ostatnich prywatnych właścicieli Tarnowa. Sanguszkowie mieszkali w Tarnowie – Gumniskach do 1945 r. Stąd też na terenie parafii przy ich Pałacu znajduje się neogotycka kaplica. Została ona dobudowana w XIX przez Władysława Sanguszkę. Obecnie pełni ona rolę kaplicy szkolnej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych.

Kaplica Sanguszków na Starym Cmentarzu w Tarnowie

Na terenie parafii znajduje się komunalny Cmentarz Stary pod nadzorem Tarnowskiego Zarządu Cmentarzy. W centrum tego cmentarza stoi okazała neoromańska kaplica Książąt Sanguszków. Powstała 1870 r. wg projektu Michała Zajączkowskiego. Kryje w sobie ołtarz i piękne pomniki nagrobne: Izabelli z Lubomirskich Sanguszkowej oraz Władysława i Romana Sanguszków. W sumie w krypcie znajduje się dziewięć sarkofagów. Celebrowana jest w niej Msza św. jeden raz w roku w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym też czasie i w Dzień Zaduszny udostępniona jest do zwiedzania.