Katecheza zdalna - klasa 6 SP

Data

17.03.2020 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Pozdrawiam uczniów VI klasy. Nie możemy spotykać się w szkole ale mamy też inne możliwości, które postaramy się wykorzystać. Zachęcam do pogłębiania swojej wiary i wiedzy religijnej. 

Temat: "Chrzest Polski włączeiem narodu do wspólnoty Kościoła"

Zachęcam do oglądnięcia

https://www.youtube.com/watch?v=xjpfWnEjPbk

Przeczytaj podręcznik na str. 131-133

Zapisz w zeszycie notatkę:

Chrzest Polski odbył się prawdopodobnie 14 kwietnia 966 roku.

Skutki chrztu:

1.Utworzenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu i nadanie pierwszego biskupa Jordana.

2. Zmiana wiary władcy.

3. Zrównanie państwa Mieszka z innymi krajami europejskimi.

4. Wejście w krąg kultury zachodniej - łacińskiej.

Nie zapomnij podziękować na modlitwie na swój chrzest. Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: "Święty Wojciech - gorliwy apostoł".

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=ToaRumKe_0A

Przeczytaj podręcznik na str. 135-136

Zapisz w zeszycie temat. Jako notatkę uzupełnij na podstawie podręcznika wydarzenia z życia św. Wojciech

 1. Święty Wojciech urodził się ok...w...
 2. W 981 roku...
 3. Został biskupem Pragi w ... roku.
 4. Przybył do Polski w ... roku
 5. Udał się na wyprawę misyjną do...
 6. Poniósł śmierć męczeńską 23 kwietnia ...
 7. Jego relikwie spoczywają w ...

Zobacz: https://szlakpiastowski.pl/obiekty/trasa-zachod-wschod/gniezno/gniezno-archikatedra-gnieznienska

Pomódl się za naszą Ojczyznę fragmentem Litanii do św. Wojciecha (podręcznik str 137)

Temat: "Życie wiary u początków narodu polskiego".

Chrzest księcia Mieszka nie oznaczał, że wszyscy mieszkańcy jego państwa od razu stali się chrześcijanami. Chrześcijaństwo potrzebowało wielu dziesięcioleci aby dotrzeć do naszych przodków. Na dzisiejszej lekcji dowiemy się w jaki sposób i dzieki czemu dokanał się rozwój chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie. 

Przeczytaj podręcznik na str 138-141

Zwróć uwagę na rolę zakonów w rozwoju chrześcijaństwa.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Do rozwoju chrześcijaństwa na ziemiach polskich w sposób szczególny przyczyniły się zakony (benedyktyni, cystersi, franciszkanie i dominikanie).

Dzięki chrześcijaństwu:

 1. Powstały pierwsze szkoły (katedralne i parafialne)
 2. Powstały pierwsze biblioteki (w klasztorach, gdzie przepisywano ręcznie księgi)
 3. Rozwinęło się kronikarstwo (Gall Anonim, Jan Długosz, Wincenty Kadłubek)
 4. Pojawiają się pierwsze szpitale
 5. Rozwijają się nowoczesne metody uprawy ziemi i hodowli zwierząt

Odwiedź stronę (szczegónlie zwróć uwagę na zakładkę - historia):

http://opactwotynieckie.pl/

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: "Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary"

Gdy mówimy o kulturze i sztuce mamy na myśli takie dziedziny jak malarstwo, rzeźna, architektura i literatura. Kultura to wytwór ludzkiego umysłu i pracy.

Przeczytaj, co na temat kultury powiedział św. Jan Paweł II (podręcznik str. 143)

Od samego początku kultura i sztuka stała się dla chrześcijan sposobnością do manifestowania swojej wiary.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=yD02PEBbqG0

Zapisz temat i notatkę:

Przykłady kultury i sztuki

 1. Malarstwo: wczesnochrześcijańskie malarstwo z II i III wieku np w katakumbach (podziemnych cmentarzach) o tematyce symbolicznej (ryba, krzew winny, dobry pasterz)
 2. Literatura - św. Klemens Rzymski, św. Ignacy z Antiochii, św. Ireneusz z Lyonu, św. Hieronim, św. Augustyn
 3. Archtektura - po roku 313 powstają pierwsze bazyliki rzymskie i świątynie w miejscach związanych z życiem Pana Jezusa (Jezrozolima, Betlejem). 

Zobacz:

http://muzeum.diecezja.tarnow.pl/

Gdy ustanie czas epidemii zachęcam do odwiedzenia tego miejsca.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

 

Temat: "Maryja w dziejach narodu polskiego"

W wielu domach w naszej Ojczyźnie można zobaczyć obrazy przedstawiające Matkę Bożą. Może ktoś z was w czasie wakacji brał udział w pielgrzymce do Częstochowy. Mam nadzieję, że w październiku chętnie braliście do ręki różaniec i pamiętacie, że w maju wspólnie śpiewamy Litanię Loretańską do Matki Bożej.

Dlaczego tak jest? Ponieważ Matka Boża ma szczególne miejsce w naszej polskiej pobożności. 

Przeczytaj opowiadanie z podręczika na str. 145-146.

W Polsce znajduje się wiele Sanktuariów Maryjnych tzn. miejsc wybranych przez Maryję, gdzie znajdują się jej łaskami słynące wizerunki, gdzie ludzie pielgrzymują i doznają wielu łask za wstawiennictwem Matki Bożej. Najstarszym i najsłynniejszym polskim sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=F-1oWQDcjYc

Przeczytaj co o Maryi i Jasnej Górze mówili wielcy Polacy Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński (podręczni str 147)

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

 1. Król Jan Kazimierz obiera Maryję na Królową Królestwa Polskiego 1 kwietnia 1656 r. we Lwowie
 2. 8 września 1717 r. koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 3. W 1924 r. ustanowiono święto Matki Bożej Królowej Polski
 4. 1956 r. odnowienie ślubów z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski - Główną Patronką naszej Ojczyzny.

Czy wiesz, że w Tarnowie także znajdują się sanktuaria maryjne? Spróbuj je odnaleźć i wpisz do zeszytu.

Pomódl się za naszą Ojczyznę: Pod Twoją obronę...

 

Temat: "Modlitwa różańcowa siłą naszego narodu"

Czas jaki przeżywamy jest wyjątkowy. Nasza Ojczyzna i cały świat zmaga się z epidemią. Zapamiętamy te dni na zawsze. W chwilach wielkich zagrożeń Kościół zawsze uciekał się do Maryi. 

Przeczytaj podręcznik na str. 150

Zwróć uwagę na słowa wypowiedziane przez Matkę Bożą w Fatimie do Łucji. W nich kryje się recepta na trudne wydarzenia, których jesteśmy świadkami.

Przeczytaj co na temat modlitwy różańcowej mówili święci (podręcznik str. 151).

Także dzisiaj różaniec jest wyjątkową modlitwą dla wielu ludzi.

Posłuchaj świadect znanych osób:

https://www.youtube.com/watch?v=bERuIUAWtI0

https://www.youtube.com/watch?v=C2pdomfuSAk

https://www.youtube.com/watch?v=eAGbbE3QTKs

Zapisz w zeszycie temat. Jako notatkę wpisz słowa Matki Bożej skierowane do Łucji.

"Nie ma takiego problemu ani osobistego, ani rodzinnego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy różańca".

Znajdź czas aby pomodlić się o ustanie epidemii rozważająć dziesiątek różańca. 

Temat: "Przygotowanie do przeżywania Wielkiego Tygodnia".

Przed nami najważniejsze dni dla wszystkich wyznawców Pana Jezusa. Niedziela Palmowa, pamiątka uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, rozpoczyna Wielki Tydzień męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Czas Wielkiego Tygodnia prowadzi nas do centrum całego roku liturgicznego jakim jest Triduum Paschalne.

Zapisz w zeszycie temat.

Zobacz

https://www.youtube.com/watch?v=WWBa8WxdpDU

Na podstawie filmu zapisz w zeszycie jakie wydarzenia z życia Pana Jezusa wspominamy w Wielki Czwartek. Wielki Piątek i w Niedzielę Wielkanocna poprzedzoną Wigilią Paschalną. 

Pomódl się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

Temat: "Biblijna Droga krzyżowa"

Wielki Tydzień to szczególny czas rozważania tajemnic naszego zbawienia. Dlatego proponuję, abyś w tym czasie również Ty, rozważył jak bardzo Bóg Cię kocha. Pomocą dla Ciebie niech będzie nabożeństwo Drogi krzyżowej. Jest to Droga krzyżowa biblijna, tzn. poszczególne stacje oparte są na biblijnym opisie męki Pana Jezusa. Nie zdziw się, jeśli niektóre stacje bedą różniły się od tych, do których przywykłeś uczestnicząc w podobnym nabożeństwie w kościele. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=1dGWNMi-syg

W Wielkim Tygodniu przeczytaj:

Mt 26,1-28,10

Mk 14,1-16,8

Łk 22,1-24,12

J 18,1-20,9

Pomódl się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj sie nad nami. 

Temat: "Jak dziś żyć wiarą?"

Każdy z nas na chrzcie świętym otrzymał wiarę. Wiara jest więc darem, ale również zadaniem. Mamy bowiem troszczyć się o to, by wiara rozwijała się w nas. Pomyśl jaki skojarzenia masz gdy słyszysz słowo "wiara"?

Każdy, kto uważa się z człowieka wierzącego powinien rozwijać swoją wiarę, mężnie ją wyznawać i żyć według jej zasad. Obok nas żyje wielu ludzi, którzy nie wstydzą się wiary.

Przeczytaj historię z podręcznika na str. 153.

Zobacz także:

https://www.youtube.com/watch?v=VmCYF-808Eo

Dla piłkarskich kibiców:

https://www.youtube.com/watch?v=e4y8aTGBytw

Pan Jezus wzywa nas, abyśmy dzielili się swoją wiarą z innymi ludźmi.

Przeczytaj podręcznik na str. 154-156.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Jestem dziś świadkiem wiary gdy:

 1. Znam prawdy wiary.
 2. Uczestniczę w życiu sakramentalnym.
 3. Przestrzegam przykazań.
 4. Angażuję się w życie Kościoła.

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 156.

Temat: "Bóg, Honor, Ojczyzna".

Od chrztu księcia Mieszka I historia Polski nierozerwalnie jest związana z Kościołem i wiarą. 

Posłuchaj piosenki zwracając uwagę na słowa powtarzające się w refrenie:

https://www.youtube.com/watch?v=6poeBO1dhKQ

W refrenie piosenki powtarza się hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna". To hasło mówi nam, jak silny jest związek pomiędzy takimi wartościami jak wiara, ojczyzna i walka o jej wolność. 

Przeczytaj korzystając z podręcznika (str. 158) lub poszukaj w Piśmie Świętym

Joz 1,1.3-7

Sdz 2, 11-14.16.18 

Te fragmenty Pisma Świętego pokazuja silny związek historii Izraela z Bogiem, który towarzyszył swojemu ludowi w każdych trudnościach, wspomagając go i błogosławiąc, a w efekcie dając zwycięstwo. Dzieje Narodu Wybranego pokazują jednocześnie, że odstępstwo od Bożych praw prowadziło do upadku Izraela. 

Nasza Ojczyzna podobnie jak królestwo Izraela, wielokrotnie popadała w niewolę i kryzysy, gdy lekceważone były prawa Boga - przez prywatę, oszustwa, pogwałcenie praw slabych. Bóg nigdy jednak nie opuścił naszej Oczyzny i wyprowadzał ją z największych tragedii. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=YBs4a4Io49I

Rycerze polscy przed bitwą z krzyżakami pod Grunwaldem śpiewają pieśń "Bogurodzica", wierząc w Jej opiekę. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=0mFmuHt_mdY

W powyższym fragmencie widzimy procesję z Najświętszym Sakramentem po wałach jasnogórskich w czasie oblężenia. Obrona Jasnej Góry była punktem zwrotnym w czasie tzw. potopu szwdzkiego.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=ik4vHCL-M3w

Bitwa Warszawska z 1920 r. jest nazywana Cudem nad Wisłą. Polskie wojska pokonały wtedy wojska bolszewickie zagrażające Polsce i całej Europie. Jednym z bohaterów był ks. Ignacy Skorupka, który osobiście prowadził żołnierzy do walki. 

Te trzy wydarzenia z historii Polski pokazują, jak dzieje naszej Ojczyzny mocno naznaczone są takimi wartościami jak Bóg, Honor i Ojczyzna. 

Zapisz w zeszycie temat.

Jako notatkę przepisz z podręcznika ze str. 159 co to znaczy być patriotą w dzisiejszych czasach. 

Pomódl się z naszą Ojczyznę słowami modlitwy ze str. 159.

Temat: "Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś"

Kim jest śwaiadek? Świadek, to ktoś kto daje świadectwo. Dziś to słowo kojarzy nam się przede wszystkim z procesem sądowym, gdzie świadkowie składają swoje zeznania. 

Świadectwo dotyczy też wiary. Świadek wiary to ten, kto słowem, postępowaniem a nawet ofiarą z życia jest gotowy zaświadczyć o swojej miłości do Chrystusa. 

W dziejach Polski nie brakowało takich właśnie świadków wiary, którzy jako męczennicy oddali śwoje życie za Chrystusa. 

Przeczytaj podręcznik na str. 161.

Posłuchaj historii o pierwszych polskich meczennikach:

 https://www.youtube.com/watch?v=-GcRiU3dXAY

Także w czasach nam bliższych znaleźli się ludzie, którzy mężnie wyznawali swoją wiarę. W tym gronie znajduje się 108 polskich męczenników czasu II wojny światowej. Jest wśród nich związany z Tarnowem ks. Roman Sitko, ktory był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego.

Zobacz:

 https://www.youtube.com/watch?v=nWH-pXSmsus

Przeczytaj, co na temat konieczności dawania świadectwa nauczał św. Jan Paweł II (podręcznik str. 161)

Pomyśl: 

Czy nie wstydzisz się swojej wiary? Czy nosisz krzyżyk lub medalik? Czy gdy przechodzisz obok kościoła lub kapliczki robisz znak krzyża?

Zapisz w zeszycie temat.

Jako notatkę przepisz punkt "Zapamiętaj" z podręcznika na str. 162.

Pomódl się aktem wiary, nadziei, miłości i żalu.

Temat: "Najnowsza historia Kościoła w Polsce".

Przez całe wieki w Polsce nie brakowało ludzi, którzy potrafili być wiernymi świadkami Chrystusa. Takich świadków wiary nie brakowało także w powojennej, trudnej historii naszej Ojczyzny. 

Po II wojnie światowej władzę w Polsce podstępnie przejęli komuniści, którzy próbowali wykorzenić religię z życia społecznego. Różnymi metodami zaczęła się walka z Kościołem. 

O tym jak prześladowano Kosciół w Polsce przeczytaj w podręczniku na str. 163- 164.

W tym trudnym czasie Bóg dał Kościołowi w Polsce wspaniałego pasterza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przeszedł do historii jako "Prymas Tysiąclecia"

Zobacz:

 https://www.youtube.com/watch?v=MWZ4uYZcRhY

Najważniejszym wydarzeniem najnowszej historii Kosciola w Polsce był wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. Miało to miejsce 16 października 1978 roku. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=g6ZpsLlII0c

Zapisz w zeszycie temat i notatkę. 

Po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści, którzy próbowali wykorzenić religię z życia społecznego. Różnymi metodami zaczęła się walka z Kosciołem. Bóg dał Kosciołowi w Polsce wybitnych pasterzy w osobach kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski i kardynała Karola Wojtyły - Mteropolity Krakowskiego. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem 16 października 1979 i przybrał imię Jan Paweł II. 

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 166.

Temat: "Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze".

Przeczytaj historię z podręcznika na str. 167.

W polskiej kulturze zachowało się wiele pięknych tradycji związanych z obchodem poszczególnych świąt. Najbardziej znane dotyczą Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Zrodziły się one z wiary chrześcijańskiej. Tradycja kościelna wypracowała szczególne nabożeństwa i formy ludowej pobożności. W każej porze roku mają miejsce charakterystyczne nabożeństwa i zwyczaje związane z obchodem wspomnień wydarzeń z życia Pana Jezusa oraz kultem Matki Bożej i różnych świętych. 

Przeczytaj z podręcznika ze str. 168 czym są sakramentalia. 

Wśród sakramentaliów szczególne miejsce zajmują błogosławieństwa (osób, pokarmów, przedmiotów, miejsc).

Na str. 169 znajdziesz niektóre błogosławieństwa związane z obchadem roku liturgicznego.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do uświęcania każdej chwili naszego życia różnymi znakami  i towarzyszącą im modlitwą. W wypraszaniu Bożego błogosławieństwa szczególną rolę odgrywają sakramentalia. 

Pomódl się za nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo. 

Temat: "Święci żyją wśród nas i chcą nam pomagać"

Pomyśl kogo nazywamy mistrzem? Może być ktoś mistrzem w sporcie, w kuchni, w grze na instrumencie muzycznym. Bycie mistrzem okupione jest ciężką pracą i długimi godzinami treningów i ćwiczeń. 

Kto jest mistrzem w oczach Pana Boga?

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=je9E3Zj9lt0

W przytoczonej Ewangelii nie padło słowo "mistrz", ale warto zwrócić uwagę na słowo "błogosławieni".

Mistrzami w oczach Pana Boga są błogosławieni i święci. Nazywamy tak wybranych ludzi, którzy żyją z Bogiem w niebie. Tytuł blogosławionego lub świętego nadaje papież podczas specjalnej uroczystości. 

Beatyfikacja to uroczyste ogłoszenie kogoś błogosławionym.

Kanonizacja to uroczystość, podczas której papież ogłasza błogosławionego świętym. 

Błogosławieni i święci to osoby, które są w niebie. Różnica między błogosławionym a świętym polega na tym, że błogosławionemu oddaje się cześć w diecezji (cząstce Kościoła) a świętemu w całym Kościele. 

Zobacz jak wyglądała beatyfikacja Jana Pawła II:

 https://www.youtube.com/watch?v=3FVBDhwRPI4

Zapisz w zeszycie temat. Jako notatkę wpisz co to jest beatyfikacja i kanonizacja. 

Zadanie: Wpisz do zeszytu świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej. 

Pomódl się Litanią do Wszystkich Świętych.

Temat: "Męczeństwo św. Szczepana przykładem mężnego dawania świadectwa".

Pomyśl, kogo nazywamy bohaterem? W jaki sposób zostaje się bohaterem?

Bohaterem naszej wiary jest św. Szczepan. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=GPQJ0OUZLlM

O życiu i męczeńskiej śmierci św. Szczepana przeczytaj w podręczniku na str. 181

Skopiuj tabelkę do zeszytu. Przeczytaj dwa opisy śmierci i napisz, czyja to śmierć. Wyszukaj trzy podobieństwa i podkreśl różnym kolorem

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał. (Dz 7,57-60)

Gdy przyszli na miejsce zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz On mówił:«Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. (Łk 23,33-34.44-46)

Śmierć .......... Śmierć.........

Meczeństwo św. Szczepana jest przedstawione w taki sposób, aby dostrzec podobieństwo do śmierci Pana Jezusa. Męczennik to człowiek, który w doskonały sposób naśladuje Jezusa. Oddaje swoje życie dla Jezusa, tak jak On oddał swoje życie za nas. Swoją śmiercią daje świadectwo o Jezuse. 

Zapisz w zeszycie temat. 

Jako notatkę wklej tabelkę. 

Pomódl się o odwagę w świadczeniu o Panu Jezusie. Ojcze nasz.

Temat: "Staję w obronie krzywdzonych, jak św. Stanisław".

Pomyśl, jakie osoby biorą udział w procesie sądowym? 

Sędzia, który wydaje wyrok. Prokurator, który udowadnia winę i domaga się kary. Obrońca, który broni oskarżonego. Jest oskarżony, pokrzywdzony i świadkowie. 

Każdy z nas może potrzebować czyjejś obrony lub być świadkiem. Jak mamy się wtedy zachować?

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=MBFO-pfnSF0

W tej historii oskarżoną była kobieta. Prokuratorzy to faryzeusze domagający się kary. Oni też chcieli aby Pan Jezus zajął miejsce sędziego. Okazało się jednak, że On zajął miejsce obrońcy. 

Św. Stanisław, tak jak Pan Jezus był obrońcą ludzi, których brał w obronę przed okrutnym władcą. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=c7wCnrNE6dQ

Przeczytaj też o św. Stanisławie w podręczniku na str. 184.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Święty Stanisław, który stanął w obronie krzywdzonych, jest dla nas wzorem postępowania. Przypomina nam, że nie możemy być obojętni na krzywdę i cierpienie innych ludz.

Pomódl się za naszą Ojczyznę: Ojcze nasz.

 

Temat: "Jan Paweł II - 100 lecie urodzin".

Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. 

Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjatkowy, że prawdziwe są słowa piosenki "nie zastąpi Ciebie nikt".

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W tym roku mija 100 lat od urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Jest uznawany za proroka naszych czasów. Podnosił ludzi na duchu, krzewił ducha jedności i szacunku, umacniał wiarę, uczył miłości do Boga i każdego człowieka, zwłaszcza słabego i chorego, uczył szacunku do ludzi innych religii, przekonywał, że lekiem na każde zło jest wiara w Miłosierdzie Boże.

Pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:

https://www.youtube.com/watch?v=NicF-YwRiOk

 

Temat: "Wypełniam wolę Boga jak św. Juan Diego".

Często słyszysz od rodziców lub nauczycieli jakieś prośby i polecenia. Niekiedy wydają się one trudne lub niepotrzebne. Z pewnością ich wykonanie wymaga od Ciebie posłuszeństwa. 

O posłuszeństwie Pan Jezus opowiedział pewną przypowieść. Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=SSLh3004AhE

Pomyśl: czym różnią się dwaj synowie, o których mówi przypowieść?

Święty Juan Diego wypełnił wolę Matki Bożej, która mu się objawiła. Z jego osobą związana jest historia cudownego wizerunku Matki Bożej z Guadelupe. Matka Boża z Guadelupe jest nazywana Królową obu Ameryk, a św. Juan Diego został pierwszym świętym indianinem. 

Przeczytaj o św. Juanie Diego w podręczniku na str. 187.

Zobacz film opowiadający o ukazaniu się Matki Bożej Juanowi Diego.

https://www.youtube.com/watch?v=Y92jtyQ79P8

Jeśli chciałbyś bardziej poznać tajemnice cudownego wizerunku Matki Bożej z Guadelupe możesz zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=QDnseQlfh6o

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Święty Juan Diego jest pierwszym świętym indianinem. Bedąc posłusznym Maryi, przyczynił się do wielkiego nawrócenia swoich rodaków. Po objawieniu się Matki Bożej Juanowi Diego w ciągu 10 lat nawróciło się i przyjęło chrzest 8 milionów mieszkańców dzisiejszego Meksyku. Dziś w Guadelupe znajduje się sanktuarium maryjne, do którego każdego roku przybywa miliony pielgrzymów. 

Pomódl się: Pod Twoją obronę...

Temat: "Pomagam ludziom jak św. Brat Albert".

Każdy z nas ma marzenia. Realizacja marzeń może dać nam poczucie szczęścia i radości życia, jadnak często to nie wystarcza. 

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=wEwnVpHcMBc

Młodzieniec był bogaty, więc mógł spełniać swoje marzenia. Nie czuł się jednak w pełni szczęśliwy. Niestety nie skorzystał z propozycji Pana Jezusa. Trudno było mu rozstać się ze swoim bogactwem. 

Rzeczywiście poświęcić wszystko dla ubogich i pójść za Chrystusem nie jest rzeczą prostą. Jednym ze świętych, którym się to udało jest Adam Chmielowski - Brat Albert. 

Zobacz:

 https://www.youtube.com/watch?v=oYN9LAwKPro

O św. Bracie Albercie przeczytaj w podręczniku na str. 190. 

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Święty Brat Albert uczy nas, abyśmy w drugim człowieku, zwłaszcza najbardziej potrzebującym, zawsze starali się dostrzec obecność Pana Jezusa. Miłość okazana drugiemu człowiekowi jest miłością okazaną Bogu. 

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=8rIHrzHFHBw

Pomódl się: Ojcze nasz...

Temat: "Kształtuję serce według wskazań św. Józefa Sebastiana Pelczara".

W każdy I piątek miesiąca i przec cały miesiąc czerwiec w sposób szczególny wpatrujemy się w Najświętsze Serce Pana Jezusa. Kończąc Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa prosimy "Jezu cichy i pokornego serca - uczyń serca nasze według serca Twego". 

Pomyśl: w jaki sposób powininniśmy kształtować nasze serce, aby było podobne do Serca Jezusa?

Odpowiedź na to pytanie pomoże znaleźć św. Józef Sebastian Pelczar.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=I_pxgKWS0iw

O św. Józefie Sebastianie Pelczarze przeczytaj też w podręczniku na str. 192-193. 

Przeczytaj jakie wskazania daje nam św. Józef Sebastian Pelczar:

„Jeżeli możesz, staraj się codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej i nawiedzać Najświętszy Sakrament”.

„(…) naśladuj Boskie Serce Jezusa (…) staraj się uczynić swoje serce podobnym do Serca Jezusowego, zwłaszcza w miłości, pokorze, i cichości”.

„(…) pracuj, aby z łaską Bożą wyrobić w sobie cierpliwość, rozwagę, siły woli, panowanie nad sobą i życzliwość dla bliźnich (…)”.

„(...) Z modlitwą łącz nieustannie pracę, bez której wytrwałość jest niemożliwa (…). Pracuj gorliwie, bo niebo nie jest dla leniwych…”

„Wypełniaj należycie swoje obowiązki. Wypełniaj według woli Bożej”.

„(…) bądź (…) pokorny (…). Gdy będziesz pokorny, będziesz także mężny, bo męstwo płynie z pokory i ufności – małoduszność zaś z pychy i przeceniania siebie”.

„Jeżeli jesteś dzieckiem pod opieką rodziców, czcij ich, kochaj i słuchaj, jak Bóg przykazał”.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Święty Józef Sebastian Pelczar uczy nas naśladowania Pana Jezusa. W kształtowaniu serca pomagają: codzienna modlitawa, Msza Święta, naśladowanie Jezusa, Maryi i świętych, pokora, miłość bliźniego, dobroć, wypełnianie swoich obowiązków, posłuszeństwo, czystość, praca, cierpliwość, życzliwość dla innych.

Pomódl się modlitwą z podręcznika str. 194. 

Temat: "Bóg jest dla mnie najważniejszy jak dla bł. Karoliny Kózkówny".

Na różnych lekcjach uczysz się o wartościach, dla których warto życi, a nawet oddać swoje życie. Takimi wartościami są np. rodzina i Ojczyzna. Takimi wartościami dla wielu są także Bóg i wiara. Do takich ludzi należy także bł. Karolina. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=OQI8u5xcOSQ

O bł. Karolinie przeczytaj też w podręczniku na str. 195-196.

Bł. Karolina należy do grona świętych i błogosławionych naszej diecezji. Została ogloszona błogosławioną w czasie wizyty papieża Jana Pawła II w Tarnowie 10 czerwca 1987 roku. W miejscu beatyfikacji znajduje się dzisiaj kościół bł. Karoliny.

Poproś rodziców lub dziadków aby opowiedzieli Ci swoje wspomnienia z tego niezwykłego spotkania. 

Pomocą w odświeżeniu pamięci może posłużyć:

https://www.youtube.com/watch?v=bGpXredYkAI

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Błogosławiona Karolina uczy, że w naszym życiu najważniejszy powienien być Bóg i Jego sprawy. Za wierność swoim wartościom zapłaciła cenę życia. Siłę do pięknego życia czerpała z modlitwy, Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 197.

 

Propozycja zadania dodatkowego.

Św. Jan Paweł II w swoim testamencie napisał: "W miarę jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich Rodziców (…)",  a w czasie pielgrzymki do Polski 16 czerwca 1999 r. w Wadowicach powiedział: ”Bo przecież „ (…) tu, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęto” . Natomiast w „Liście do rodzin” podkreślił czym jest rodzina. Oto jego słowa: „Rodzina sama jest wielką Bożą tajemnicą”.

Nie tak dawno rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziców papieża. Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca pragnę Cię zaprosić do zastanowienia się jaką rolę odegrali rodzice papieża w jego życiu, jak to wpłynęło na jego posługę jako kapłana, biskupa, a potem papieża. Proponuję byś swoją refleksję przedstawił w formie plakatu, prezentacji multimedialnej lub krótkiego wypracowania.

Termin przysyłania prac 10 czerwca.

 

Temat: "Jestem apostołem na wzór św. Maksymiliana Kolbego".

Wiele razy słyszałeś już słowo "apostoł". W pierwszej kolejności myslisz wtedy o najbliższych uczniach Pana Jezusa, którzy zostali przez Niego posłani na cały świat. Masz rację. Słowo "apostoł" pochodzi z języka greckiego i oznacza wysłannika, posłańca. Misja apostolska trwa nadal. Potrzeba ludzi, którzy wciąż będą  głosić Ewangelię. Jednym z nich jest św. Maksymilian Kolbe. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=ckoG8pur0BA

O św. Maksymilianie przeczytaj też w podręczniku na str. 204-205.

Zwróć uwagę, że św. Maksymilian wykorzystywał do celów ewangelizacji najnowocześniejsze, jak na swoje czasy, metody (wydawanie czasopism i stacja radiowa). Działał nie tylko w Polsce, ale również w Japonii.  

Ukoronowaniem jego życia była śmierć męczeńska w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W miejscu jego śmierci modlili się Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=E3MUIEG__8k

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Święty Maksymilian jest przykładem gorliwego apostoła ponieważ: wiernie wypełniał swoje obowiązki, założył Rycerstwo Niepokalanej, wydawał czasopisma religijne, uruchomił drukarnię i radiostację, działał jako misjonarz w Japonii, oddał życie za współwięźnia.  

Przeczytaj w podręcziku na str. 206 "Zastosuj". Może znajdziesz inspirację, aby także stać się apostołem. Pomódl się modlitwą do Niepokalanej:

"O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się z nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie". 

Temat: "Jestem posłuszny Bogu jak św. o. Pio".

Chyba każdemu z nas zdarzyło się być nieposłusznym. Przez nieposłuszeństwo sprawiamy przykrość najbliższym. Czasem nasze nieposłuszeństwo może sprawić, że sami przez nie cierpimy. Pomyśl: komu powinieneś być w życiu posłuszny?

Wspaniałym przykładem posłuszeństwa Bogu i przełożonym jest św. ojciec Pio. To jeden z najpopularniejszych świętych naszych czasów. 

O jego niezwykłym życiu przeczytaj w podręczniku na str. 207-209.

Zobacz:

 https://www.youtube.com/watch?v=hEyVsldeKSw

Ojciec Pio wiele wycierpiał. Każdego dnia zdawał egzamin z posłuszeństwa. Siłę czerpał z modlitwy. 

Pomyśl kiedy Ty okazujesz posłuszeństwo Bogu, rodzicom, nauczycielom?

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Posłuszeństwo wobec Boga jest istotą chrześcijaństwa. Kto chce być posłuszny Bogu, powinien zachowywać Jego przykazania i dobrze spełniać swoje obowiązki. Przykładem takiej postawy jest św. o. Pio.  

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 210. 

Temat: "Zmieniam świat jak św. Matka Teresa z Kalkuty".

W świecie, który nas otacza możemy zobaczyć wiele zła, krzywdy, niesprawiedliwości, biedy. Chcielibyśmy zmienić świat. Musimy jednak pamiętać, że zmianę świata zacząć trzeba od siebie. 

Przeczytaj opowiadanie w podręczniku na str. 211.

Nie zmienimy całego świata, ale możemy zmieniać samych siebie, a dzięku temu świat będzie lepszy. Takiej postawy uczy nas św. Matka Teresa z Kalkuty.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=kyx2EnN2zu0

O św. Matce Teresie z Kalkuty przeczytaj też w podręczniku na str. 212-213.

Matka Teresa z Kalkuty zmieniała świat wokół siebie. Czyniła to, spełniając codzienne obowiązki. Dostrzegała problemy ludzi, których inni nie zauważali. Starała się zardzić ludzkiej niedoli i biedzie. We wszystkich ludziach dostrzegała Jezusa. Siłę to takiej posługi czerpała właśnie od Niego. 

Matka Teresa z Kalkuty założyła zgromadzenie sióstr Misjonarek Miłości, które kontynuuje działo swojej Założycielki. 

Zobacz:

 https://www.youtube.com/watch?v=8gF-PMrbfFg

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Matka Teresa z Kalkuty zmieniała świat wokół siebie. Czyniła to, spełniając codzienne obowiązki. We wszystkich ludziach, szczególnie w najuboższych i odrzuconych, dostrzegała Jezusa.

Pomódl się za najuboższych i odrzuconych: Ojcze nasz...